Kendir için Dr. Koçak’tan 6 TAVSİYE

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Kenevir Enstitüsü Kurucusu Dr. Yalçın Koçak, geçtiğimiz cumartesi akşamı KASİAD Kastamonu Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve konuşmacılardan olduğu “Kenevir Paneli” sonrasındaki görüşlerini gazetemizle paylaştı.

Dr. Koçak, ilimizde kenevir (kendir) üretimi ve sanayileştirilmesine dair görüşlerini 6 maddede topladı.

Dr. Koçak’ın görüş ve önerileri şunlar:

“1. Kendir müze, sergisi, görsel imalat ve satış merkezi vilayet ve belediyemiz tarafından yerli müteşebbisimizinde katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

  1. Kendir Han’ın imarı ve ihyası Kenevir konusunda Kastamonu’ya fark arttıracaktır.

3.Kendiri ucuz ve rekabet edebilir bir fiyata istihsal edebilmek için; Doublecut kenevir hasat makinesi imâlettirilmesi konusunda acil yol planı yapılmalıdır.

4.Merkez ilçeye bağlı Gölveren köyündeki kendir havuzlarının ihya edilmesi ve lif istihsaline uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

5.Hempwood(kenevir ağacı) ve Hempcreate (kenevir betonu)  için yerel sanayicilerle bir dizi toplantı tertip edilmelidir.

6.Seluloz tesisi prototipi Üniversite, Vilayet, Belediye ve KASİAD tarafından projelendirilip TÜBİTAK’tan kaynak fon temin edilmelidir.”