Kent Konseyi’nden açıklama; “Biz ortak aklı temsil ediyoruz”

“Hiçbir kuruluşu ayırmak veya ayrıştırmak niyetinde değiliz, memleketimize taş üstüne taş koyan her kuruma ve her kişiye saygılıyız.”

Kastamonu Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Zafer Ergün, düzenledikleri son toplantıyla ilgili yorumlar ve katılım konusundaki değerlendirmeler üzerine yaptığı açıklamada, ortak aklı temsil ettiklerini yineledi, her kurum ve kişiye saygılı olduklarını söyledi.

Ergün’ün açıklaması şöyle:

“Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi uzun bir dönemden beri ilimizin gündemini işgal etmiştir. Üniversite Rektörümüz kısa bir sürede konunun önemini kavramış ve afiliasyon sözleşmesini imzalamıştır.

Teşekkürümüzü konseyde açış konuşmamızda belirtmiştik. Tekrar teşekkürler sunarız. Kent konseyine de sorumluluk düştüğünün farkındalığı ile hareket ettik. Amacımız kurumlar arası çatışmalara mahal vermek değil, aksine kentimizdeki tüm kurumsal yapı, sosyal ve mesleki grupların içinde bulunduğu birliktelikle, kentin sorunlarının çözümüne yardımcı olabilmektir.

Konseyimiz kentin hak ve hukukunun korunması ve katılımcı demokrasiyi esas almaktadır. Ortak aklı temsil etmekte ve siyasal bir çıkar gözetmemektedir.

Sayın Milletvekilimiz Metin Çelik ile görüşülmüş, gelemeyeceği öğrenilmiş, iletmemizi istediği mesaj, açış konuşmamızda aynen iletilmiştir. Diğer milletvekillerimizinde görevlerinden dolayı gelemedikleri toplantıda tarafımızdan ifade edilmiştir.

Sayın Rektörümüzün vaktinin müsait olmayışı sebebiyle, görüşme talebimiz uzun süre cevapsız kalmıştır. Kendileri ile görüşebildiğimizde de kent dışında idiler. Biz, konumuzu ve vakfın hem kendilerine hem de kendilerinden sonra gelebilecek rektörlere yardımcı olacağını ve toplantımızı yapacağımızı belirttik.

1995 yılında Kastamonulu profesör ve doçentlerle yapılan Ilgaz toplantısında “Mutlak surette vakıf kurulmalıdır” kararı çıkmış idi. O günkü Kastamonulu Devlet büyüğümüz “Biz üniversiteyi kurarız, vakfa gerek yok” demiş ve hepimiz kolay yolu seçmiş, yani vakıf kurmaktan vazgeçmiş idik.

1995’ten 2006’ya kadar geçen sürede diğer üniversiteler çok büyük yol katettiler. Bugün üniversitesini desteklemek için kurulmuş vakfı olmayan nadir illerden biriyiz.

Tekrar ediyoruz. Biz ortak aklı temsil ediyoruz.

Hiçbir kuruluşu ayırmak veya ayrıştırmak niyetinde değiliz, memleketimize taş üstüne taş koyan her kuruma ve her kişiye saygılıyız.”