Kent tarihi dersine uygulamalı eğitim

Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencileri, Kent Tarihi dersini uygulamalı olarak işledi. Öğretim Üyesi Dr.Mustafa Eski ile birlikte Kasaba Köyü’ndeki Emir Mahmutbey Camii’ne giden öğrenciler, sanat tarihinde önemli yeri olan eseri yerinde görme ve öğrenme imkanı buldu .