KUZKA’dan dijital proje geliştirme programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, sosyal girişimciliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ve proje havuzuna proje fikri üretmek amacıyla TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı’nı başlattı.

KUZKA, Kastamonu-Çankırı-Sinop illerini içine alan TR82 bölgesinde bulunan kurum ve kuruluşlar ile proje üretme, yazma ve yönetme kapasitesinin attırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında, proje fikirlerinin önceliklendirilmesi ve olgunlaştırılmasından, proje finansman aşamasına kadar tüm süreçlerin kurgulandığı bir proje havuzu oluşturmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak ve proje havuzuna proje fikri üretmek amacıyla “TR82 Bölgesi Dijital Proje Geliştirme Programı” uygulamaya konuldu.

İKİ AŞAMADA UYGULANACAK

KUZKA tarafından uygulanan program iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 22 Ekim 2020 tarihinde 14:30-16:00 saatleri arasında bölgeye özgü sosyal kalkınma konularına dair akademisyenler ve uzmanlar tarafından bilgilerin paylaşılacağı bir panel düzenlenecek. İkinci aşamada ise 3-4 Kasım 2020 tarihlerinde 13:00- 17:00 saatleri arasında düzenlenecek iki oturumla bölgeye ilişkin proje fikirlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Programın birinci oturumunda proje fikirlerinin geliştirilmesinde kullanılacak yöntemlere ilişkin katılımcılara bilgiler verilecek, ikinci oturumunda ise proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla atölye çalışmaları yapılacak.

KAYIT YAPTIRIN

Programa katılım için her iki etkinlik (panel ve atölye çalışması) öncesinde kaydolunması gerekiyor. Panele katılım sağlamak isterseniz http://bit.ly/KUZKAWEBINAR adresinde yer alan kayıt formunu etkinlik saatine kadar doldurarak kayıt yaptırmanız mümkün. Panel katılımı sayısında bir sınırlamaya gidilmediğinden, link üzerinden kayıt yaptıranların e-posta adreslerine panel katılım linki gönderilecek. Program kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmasına yapılacak başvurular ise en geç 27 Ekim 2020 tarihinde mesai bitimine kadar http://bit.ly/KUZKA adresinde yer alan formun doldurularak yapılması gerekiyor. Alınan başvurular arasından yapılacak değerlendirme sonrasında ise atölye çalışmalarına katılma hakkı elde edenlere e-posta ile bilgilendirme yapılacak.