KUZKA’dan sosyal destek sunumu

2019 Yılı Sosyal Destek Programı kapsamında beşeri sermayeyi güçlendirmek, toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak, göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ortaya çıkardığı ihtiyaçlara çözüm üretmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Kastamonu’da proje bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik’te düzenlenen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz başkanlık ederken, toplantıya Belediye Başkan Vekili Nuray Çolak, Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr Mehmet Atalan, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz, “Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı bir çok bölgeye destek veriyor. Bu projeler daha çok ekonomik hayatı güçlendirmeye yönelik projeler oluyordu. Sosyal Destek Programı uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaştırıldı. Oldukça faydalı uygulamaları var. Bu destek programı ise kurumlarımıza özellikle sosyal hayatı güçlendirecek, insanları sosyal yönden daha güçlü hale getirecek çalışmaları yapmaya imkan tanıyan bir program” dedi.

Toplantıda KUZKA tarafından desteklenecek proje konularına ilişkin ilgili paydaş kurumlara detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Sosyal Destek Programı’nın öncelikli hedefi, dezavantajlı bölgelerde beşeri sermayeyi güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak, göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermek.

Bölge içi ve nesil içi sosyal kalkınma farklarının ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle ülke sathına yayılması zorunlu hale gelen Sosyal Destek Programının görece gelişmiş büyük kentlerde il içi ve nesil içi sosyal gelişmişlik farkını azaltmaya ve fırsat eşitliğini artırmaya dönük olarak seçilen ilçelerde uygulanması öngörülüyor. Bu amaçla KUZKA tarafından uygulanacak Sosyal Destek Programı kapsamında 2019 yılı içinde iller de dâhil olmak üzere, aynı kentin farklı ilçelerinde yaşayan ve bireylerin, coğrafi ve demografik olarak dezavantajlı olabilen (çocuk, genç, kadın, yaşılar, engelliler vd.) kesimler için fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik vizyonsal projelere destek sağlanacak.

Sosyal Destek Programı kapsamında ülke genelinde 81 ilde uygulanması planlanan projelere merkezi bütçeden toplam 166 milyon TL destek sağlanacak. Güdümlü proje şeklinde uygulanacak projeler ise en az 1 milyon bütçeye sahip olacak ve toplam 18 ay içinde tamamlanacak.