Maske zorunluluğu

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilimizde daha önce alınan kararlarla maske takılması zorunlu hale getirilen yer ve çalışmalara ilaveten, 10 ve üstü kişi çalışan işyerlerinde de sosyal mesafeye uymanın yanı sıra çalışanlar da dahil olmak üzere maske takmanın zorunlu hale getirilmesine, maske temininin işyeri sahiplerince yapılmasına ve işyerinde bulunan ve çalışanlara bedelsiz verilmesine karar verildi.