Mermerde katma değer hamlesi

KATSO’nun hedefi, Kastamonu’da işlenmesi

  • Mermer Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edildi. KATSO’nun öncülüğünde ilimizde faaliyet gösteren mermer işletmelerinin küme oluşturarak uygulayacağı proje 3 yıl sürecek.
  • KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, hedeflerinin “ilimizin değerlerini katma değere çevirmek, hammaddelerimizi ilimizde işlemek ve son ürün haline getirmek” olduğunu söyledi ve “Bu proje ile firmalarımızın rekabet güçlerini artırmayı ve pazar alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
  • Fındıkoğlu, “Projemiz ayrıca sektördeki temsilcilerin birlikte hareket etme kabiliyetlerini de artıracaktır. Proje kümemizde 10 firma var. Bu 10 firma, 3 yıl süre ile ihracatlarını da artıracaklardır. URGE’nin ilimize katacağı somut değerleri önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz” dedi.