Müteahhitler Birliği’nden DEKLARASYON

“Dışarıdan gelenlerle rekabet edemez hale getirildik”

Kastamonu Müteahhitler Birliği, yazılı bir açıklamada bulunarak ilimizdeki yatırımcı kuruluşların yerel iş adamlarına, yerel firmalara bakışını eleştirdi ve rekabet eşitliği istedi.Yapılan açıklamada,  “İlimizdeki yatırımcı kamu kuruluşlarının, ekonomi ve istihdama katkı sağlamak konusunda duyarsız davrandıklarını görüyoruz. Her memlekette kendi yerel iş adamlarına kanunlar çerçevesinde pozitif ayrımcılık yapılırken, bizler kendi memleketimizde dışarıdan gelen firmalarla eşit şartlarda rekabet edemez hale getirildik. Kastamonulu iş adamlarımızın dışlanması ilimize özel sektör tarafından yapılacak yatırımların önünü kesen başlıca sebeplerden biridir” denildi.

“Yerel firmalara iş yapma imkanı tanınmıyor”

Yerel firmalara iş yapma imkanı tanınmadığının dile getirildiği açıklamada, “Memleketimizde, devletimizin yatırımları sayesinde iş yapabilme imkanı olmasına rağmen, yerel firmalarımız iş bulma sıkıntısı yaşamaktadır. Ayrıca ilimiz firmaları, birçok işi yapabilecek yeterli iş gücü, kapasite ve tecrübeye sahipken, adeta söz konusu işleri yapmaktan acizmiş gibi gösterilmektedir. Bu memlekete, millete zarar verecek her türlü hareketin, düşüncenin de sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir. İlimize yapılan kamu yatırımlarının öncelikli amacının, yatırım yapılan bölgeye hizmet sağlamak olduğu, dolaylı amaçlarının başında da o bölgenin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamak olduğunun bilincindeyiz” ifadesi kullanıldı.

 

Kastamonu Müteahhitler Birliği dün yazılı bir basın açıklaması yaparak ilimizdeki yatırımcı kuruluşların yerel firma ve işadamlarına yönelik yaklaşımını değiştirme, dışarıdan gelen firmalara karşı rekabet eşitliği sağlama çağrısında bulundu.

Kastamonu’nun tanıtımı ve kalkınması için çaba sarf eden Kastamonulu ve Kastamonu’yu benimsemiş tüm işadamlarına, müteahhitlere, esnafa ve halka teşekkür edilerek başlayan yazılı açıklamada, Kastamonu tanıtımı ve kalkınması çabası içinde olduklarını vurgulayan Kastamonu Müteahhitler Birliği; “Biz ilimizin gelişmesi, büyümesi, güzelleşmesi, refahının artması kısacası devletimizin ve milletimizin iyiliği için yapılacak bütün çalışmalarda, özel sektörümüze ve kamu kurumlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız. Bu memlekete, millete zarar verecek her türlü hareketin, düşüncenin de sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir. İlimize yapılan kamu yatırımlarının öncelikli amacının, yatırım yapılan bölgeye hizmet sağlamak olduğu, dolaylı amaçlarının başında da o bölgenin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlamak olduğunun bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

“KAMU YÖNETİCİLERİ DIŞARIDAN GELEN

FİRMALARI TERCİH EDİYOR”

Birliğin açıklaması ilimizdeki yatırımcı kuruluşların yaklaşımına yönelik eleştiriler kamuoyuyla paylaşılarak şöyle devam etti:

“Fakat ilimizdeki yatırımcı kamu kuruluşlarının, ekonomi ve istihdama katkı sağlamak konusunda duyarsız davrandıklarını görüyoruz. Her memlekette kendi yerel işadamlarına kanunlar çerçevesinde pozitif ayrımcılık yapılırken, bizler kendi memleketimizde dışarıdan gelen firmalarla eşit şartlarda rekabet edemez hale getirildik. Kastamonulu işadamlarımızın dışlanması ilimize özel sektör tarafından yapılacak yatırımların önünü kesen başlıca sebeplerden biridir. Ülke genelinde yapılan yatırımlar, memleketimize aynı oranda yansıtıldığı halde ilimiz ekonomisine yeterli katkı sağlamamasının nedenlerinin başında, ilimiz kamu yöneticilerinin dışarıdan gelen firmaları özellikle tercih ediyor olmaları ve bu doğrultuda yetki ve inisiyatiflerini kullanıyor olmalarıdır. Kendilerini bu yanlış tutumlarından vazgeçmeye davet ediyoruz.”

“YEREL FİRMALARA İŞ YAPMA

İMKANI TANINMIYOR”

Yerel firmalara iş yapma imkanı tanınmadığının kaydedeldiği Kastamonu Müteahhitler Birliği açıklamasında şu ifadeler kullanınldı:

“Şehrimizde, depreme dayanıksız kamu binaların yıkımı işi aciliyeti olmasına rağmen ve  bedelsiz olarak sadece çıkacak hurda demir karşılığında yapılabilen küçük işler için açık ihale ile yerel firmalarımıza iş yapma imkanı tanımazken, ilimizde bazı işler ise açık ihale yapılmayıp teklif alınma yöntemi kullanılarak pazarlık usulü, yerel firmalarımızın da bu işleri yapabilecek yeterli kapasitesi ve tecrübesi olduğu halde, yerli firmalar davet edilmeden teklif alınma suretiyle dışarıdan belirlenen firmalara verilmektedir. Rekabet eşitliği sağlanamadığının bir örneği de şehrimizin estetiğini bozan, yapıların müsaadeleri de genellikle dışarıdan gelen firmalara verilmiş olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sıkça ifade ettiği gibi ‘Oyun başladıktan sonra kural değişmez’ sözüne muhalefet edercesine, sözleşme sonrası yapılan değişikliklerle haksız rekabete neden olunmakta, mevcut sözleşme bedeli içerisinde yapımı mümkün gözükmeyen işler bile kazançlı hale getirilmektedir. Yukarıdakiler sadece bir kaç örnek olup, bu gibi yanlışlar, Kastamonu’da ikamet eden küçük büyük tüm esnafımızı, iş adamlarımızı derinden sarsmaktadır.”

“YEREL FİRMALARIMIZ İŞ BULMA SIKINTISI

OLDUĞUNDAN YATIRIM YAPAMAMAKTADIR”

Kastamonu Müteahhitler Birliği’nin açıklaması şöyle son buldu:

“Memleketimizde, devletimizin yatırımları sayesinde iş yapabilme imkanı olmasına rağmen, yerel firmalarımız iş bulma sıkıntısı yaşamaktadır. Ayrıca ilimiz firmaları, birçok işi yapabilecek yeterli iş gücü, kapasite ve tecrübeye sahipken, adeta söz konusu işleri yapmaktan acizmiş gibi gösterilmektedir. İlimizde, 2017 yılında yapılan yatırımların sadece onda biri yerel firmalarımızca gerçekleştirilebilmektedir. Yerel firmalarımızca gerçekleştirilen söz konusu işler ise daha çok personel temini ve hizmete yönelik olup ödeneklerin zamanında gelmemesi nedeniyle zorluklar içerisinde yaptıklarını bilmekteyiz. Biz Kastamonu Müteahhitler Birliği olarak her konuda, üyemiz olan olmayan tüm yerel firmalarımız ile birlik ve dayanışma içerisinde, bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Yeter ki, eşit koşullarda rekabet imkanı ve fırsat eşitliği sağlansın, yerel firmalarımızın da kendilerini gösterebilecekleri  imkanlar tanınsın, herkese eşit mesafede olunsun, kurumlarımıza güvenimizi sarsacak davranışlardan uzak durulsun. Müteahhitler Birliği olarak yukarıda bahsettiğimiz olumsuzlukların en kısa zamanda giderileceğini umut ediyoruz. Aksi halde tüm keyfi uygulamaların, haksızlıkların, hukuksuzlukların var gücümüzle takipçisi olacağız”