Ne camisine de türbesi ayakta

MUSTAFA AFACAN

Çobanoğulları Beyliği’nin beyi, dönemin Anadolu coğrafyasının siyasi ve kültürel şekillenmesinde etkin bir siyasi figür, Kastamonu namına kadim “referans” değerlerden biri?…
Şehrimizde ne camisi ne de türbesi ayakta.

“Muzaffereddin Yavlak Arslan”…
13’üncü yüzyılda Anadolu tarihinin şekillenmesinin baş aktörlerinden.

“Muzaffereddin” mahallesi vardı vaktinde…
“Saraçlar” mahallesine ilhak oldu günümüzde.

“Muzaffereddin Gazi” camisi vardı vaktinde…
Yer yer günümüze ulaşabilmiş taş duvar ve mihrap yıkıntıları haricinde “sen sağ ben selamet” günümüzde.

Caminin bitişiğindeki hazirede türbe vardı vaktinde…
3 tarafı açık, bakımsız, kaderine terk edilmiş günümüzde.

Şehrin güneyinde, “Vakıf-Sanat Okulu” ara hattında, şirin bir sokak, bel hizası yükseklikteki taş duvar içinde mezarları göreceksiniz…
“Muzaffereddin Gazi Türbesi”.

Mezarlardan biri diğerlerine göre farklı, yaklaşık 3.5 metre uzunluğunda, baş ve ayak şahideleri bir metre yükseklikte mermer ve ön yüzleri köşeli…
Muzaffereddin Gazi’nin mezarı olması ihtimali yüksek.

Kıymetli araştırmacı Fazıl Çiftçi’den okuyalım…
“1828 tarihli şehir haritasında burada cami ve ile hemen hemen aynı büyüklükte bir türbe binası ile batı bitişiğindeki bir çeşmenin mevcut olduğu görülmektedir. Buna göre cami ile beraber türbenin de yıkılmış olduğu bellidir. Adı geçen cami, mahalle ve türbenin aynı isimle anılıyor olması bu mezarın MuzaffereddinYavlak Arslan’a ait olduğu intibaını vermektedir.”[1]

Günümüze ulaşan mezarlar “ortada”…
Mevcut hal “tarihe ve mevtaya” hem saygısızlık hem de “şehircilik” adına “anormal” bir durum.

Muzeffereddin Gazi, Anadolu ve Kastamonu tarihinin mihenk taşlarından biri…
Camisi ve türbesi muhakkak gereken değeri görmeli.

Akıl ve vicdan sızlatan bir durum…
Lafı fazla uzatmanın alemi yok.

(Cami ve türbeye ilişkin yeterli belge olmadığı iddia ediliyor, ki bu alanda gerekli bilimsel çalışmanın yapılması elzem…
Halk ezelden beri şehrimizde söz konusu ettiği mekanı “Muzaffereddin Gazi Türbesi” niyetiyle ziyaret ediyor.

Mezar alanı 1996 yılında Belediye Başkanı Süleyman Yücel döneminde elden geçirilmiş…
“Muzaffereddin Gazi Türbesi” tabelası asılmış.

Devam ederiz haftaya…
Mevzu hayati.)

 

[1] Kastamonu Camileri, Türbeleri ve Diğer Tarihi Eserler 1, Fazıl Çiftçi, Kastamonu 2018, s 248

 MUSTAFA AFACAN