“Ödül beklerken cezalandırılıyoruz”

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Dr. Yusuf Öztürk, Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler ile Covid-19 pandemisi sürecinde karantinaya alınan çalışanların idari izinli sayılmasına rağmen, aynı durumda olan aile hekimlerinden ücret kesintisi yapıldığını üzülerek öğrendiklerini söyledi.

Covid-19 Pandemisi süresince canla başla çalışan aile hekimlerine Sağlık Bakanı’nın kameralar önünde defalarca ek ödeme verileceğini dile getirdiğini söyleyen Dr.Yusuf Öztürk, “Buna rağmen, ek ödeme haberi yerine, tedavi ettikleri hastalarından Covid-19 virüsü bulaşması nedeniyle karantinaya  alınma sürecinde maaş kesintisine maruz kalmışlardır.  Meslektaşlarımıza , ‘Hasta oldunuz! Maaşınızı da kesiyorum’ demenin vicdani yönünü kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz” dedi.

Tabip Odası Başkanı Dr.Yusuf Öztürk’ün açıklaması şöyle:

“Aile Hekimi’nin devlet adına hizmet veren bir kamu çalışanı olduğu hususunda; Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın E: 2005/10 K:  2008/63 sayılı kararı ile; Aile Hekimleri de Kamu Görevlisi olarak tanımlaması neticesinde, her hangi bir tereddüt kalmamıştır. Hastalığa maruz kalan ya da hastalıklı kişi ile temas eden tüm vatandaşlarımız nerede ya da hangi kurumda çalıştığına bakılmaksızın ya hastaneler de karantina altına alınmakta ya da evlerinde izole olmaları sağlanmaktadır. Bu anlamda devletimiz vatandaşlarının hak kaybı yaşamaması adına gerekli tedbirleri almış, özel sektörde çalışanları 14 gün süre ile Aile Hekimleri tarafından verilen rapor ile güvence altına almıştır. Aynı şekilde kamu da çalışan tüm vatandaşlarımızı da ‘’idari İzinli’’ sayarak hak kaybı yönünden güvenceye almıştır.  Yaşadığımız süreç, olağanüstü bir süreçtir. Hiçbir kamu mevzuatında bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir Genelge ile  tüm kamu çalışanları hastalığa maruziyet  ya da temas durumunda idari izinli sayılır iken; Aile Hekimliği mevzuatında ‘’idari izin’’ ile ilgili bir düzenlemenin olmaması, Cumhurbaşkanlığı Genelgesine aykırı hareket etmeyi gerektirmez. Hakeza diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarında da idari izin açıklanmamıştır. Benzer örneklerini sıklıkla yaşadığımız ‘’Bayram İzinleri’’ de idari izindir ve o dönemlerde de hiçbir Aile Hekiminin Hak edişinden kesinti yapılmaz ya da hizmetin devamı açısından vekalet vermesi istenemez. Öte yandan, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 16/1 maddesi “aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dâhil edilir. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır” hükmüne haizdir. Hiçbir vicdana sığmayacak bu yanlıştan ivedilikle dönüleceğini düşünüyor saygılarımızı sunuyoruz.”