Özel İdare çalışanlarına kapsamlı hizmetiçi eğitim

İl Özel İdaresi 2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında merkez ve ilçe İşçi S/S personellerine yönelik olarak eğitim, Genel Sekreter T.Zafer Karahasan,Genel Sekreter Yardımcıları Nida Sinsi, H.İbrahim Sanık, Yol İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Sadık Düzgün, Birim Müdürleri ve şoförler/operatörlerin katılımıyla yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Sanık’ın sunum konuşmasıyla başlayan eğitimde ilk sözü alan Yol İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Sadık Düzgün, şoför ve opreratörler başta olmak üzere genel bir değerlendirme yaparak kendisine gelen talep ve dilekleri Genel Sekretereiletti. Konuşmasında son 10 yıldır uyumlu bir çalışma yaptıklarını ifade eden Sadık Düzgün, Genel Sekreter Karahasan’a tüm çalışmalarında verdiği destekler için teşekkür etti.

Açılışkonuşmasını yapan Genel Sekreter T.Zafer Karahasan,eğitim programını hazırlayan Genel Sekreter Yardılcısı H.İbrahim Sanık ve ekibine vekatılan iş makinesişoför ve operatörlerine teşekkür ederek başladı.

Genel bir değerlendirme yapan Genel Sekreter Karahasan şunları söyledi:

“Bu eğitim çalışmalarının temel amacı kurumsal yapıyı güçlü kılmak, kurumsal anlamda en üst seviyeye çıkarmaktır. Göreve geldiğimden bu güne kadar yoğun bir çabamız var. Her geçen yıl çok daha büyük mesafeler kat ettik. Bunda sadece benim değil hepimizin tüm çalışma arkadaşlarımızın sendika yöneticilerimizin ve burada ana faktör olan sizlerin çok büyük katkısı vardır.

Eğitim çalışmaları sadece bir yıl için değil her sene devamlı olarak yapılacak ve günün şartlarına göre güncellenecek konulardan oluşacaktır.

Bu programda öncelikle, İlk yardım başta olmak üzere hepimizin bilmesi gereken sağlık temel konularında, yangın söndürme, etik davranışlar, makine bakım, verimli çalışma düzeni ve trafik, sürüş tekniği bilgilerinin uzman eğitimciler tarafından verilmesi sağlanacaktır.

Biz sadece ilimiz için değil diğer il özel idareleri için de örnek alınan bir kuruluşuz. Bilindiği gibi Kastamonu İl Özel İdaresi olarak diğer 51 Özel İdaresi arasında birçok kriter yönünden tüm branşlarda her zaman ilk 3 sırada yer almaktadır. Turizm yatırımlarında BSK yol yapımında, makine parkıbüyüklüğü vb.i kriterlerde ilk üçte yer almaktadır. Bizim tüm bu çalışmalarımız ve kurumsal yapımız aynı zamanda diğer Özel İdarelere hem öncülük yapıyor hem de ışık tutuyor.”

Genel Sekreter Karahasan sözlerini, çalışma düsturlarını sıralayarak şöyle sürdürdü:

“- Bu vatan için geçmişte atalarımız kurşunlara göğsünü siper ettiler. Bizim de bu gün vatan için vazifemiz çalışmak, çalışmak çalışmaktır. Ülkemiz için herkes elinden geleni yapmalıdır. Bizim ülkümüz “Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır” düsturu ile her kademede çalışanlarımızın işini en iyi şekliyle yapmasını sağlamaktır.

-Bunun için öncelikle birbirimize karşı adaletli, hakkaniyetli olmak zorundayız. Bunun sonucunda sevgi ve saygı kendiliğinden gelecektir.

-Personel arasında liyakat en önemli kriterlerimizdir.

-Sendika işçilerimiz ile bizim aramızdaki en önemli köprüdür.”

“Bu eğitim sonucunda kurumumuz daha da güçlü ve eğitimli, bilgili olarak çıkacaktır” diyen Genel Sekreter konuşmasında kurum içi çalışmalarıyla ilgili sendika başkanı ve işçilerden gelen taleplere, dileklere de değinerek ilgili birim müdürlerine talimat verip, çalışılması bir an önce sonuca bağlanmasını istedi.

Açılış konuşması sonrasında devam eden ve bir hafta süren hizmet içi eğitim kapsamında, operatörler, şoförler, atölye ve diğer sanat sınıfı olarak 4 grup ve 5 güne ayrılan çalışanlara bir hafta boyunca eğitmenlence etik davranışlar, yangın, ilkyardım, trafik ve ileri sürüş, resmi yazışma usul ve esasları, iş makinesi, araç bakım, verimli kullanım ve atölye mesleki eğitimleri verildi.

Eğitimi, Uygulamalı Yangın Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Trafik ve İleri Sürüş Teknikleri

Eğitimin bitiminde Genel Sekr.Yard. H.İbrahim Sanık,İl Özel İdaresi hizmet içi eğitimlerine yıl içerisinde tüm birimlerine gerekli gördüğü konularda hem bilgilerini güncellemek hem de tecrübe paylaşımını arttırmak için devam edecektir. Genel Sekreterimizin talimatları doğrultusunda kurumsallaşmanın temel gereklerinden olan hizmet içi eğitimlerimiz sürecektir dedi.