Pandemide yalan beyan oyunu!

Hapis ve para cezası var

Koronavirüs filyasyon ekipleri ilginç sonuçlarla karşılaşmaya başladı. Özel sektör çalışanlarının, işyeri sıkıntıya düşmesin diye hastayla temaslı olduğu halde temaslı olmadığını, kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılabilmek için hastayla temaslı olmamalarına rağmen temaslı olduklarını beyan ettikleri tespit edildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi hatırlatılarak, “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” belirtildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun bu konuyla ilgili aldığı karar ve yaptığı açıklama şöyle:

“ İlimizin 31.07.2020 tarihli ve 89 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda evde izolasyona alınan Kovid-19 tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon şartlarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, 14.08.2020 tarihli ve 94 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararımız doğrultusunda da salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, 11.09.2020 tarih ve 99 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararımız doğrultusunda da izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliğimizce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmiştir.

Gelinen aşamada Kovid-19 tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda Kovid-19tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,

Valiliğimizce uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 206‘ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”