“Projelere yüzde 75 Ajans desteği”

KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, ikincisini ilimizde düzenledikleri “Güdümlü Proje Arama Toplantısı”nda, amaçlarının Kastamonu’da ihtiyaç duyulan projeleri desteklemek olduğunu vurguladı.

Genç, bu yıl uygulanacak projelere yüzde 75 oranında Ajans desteği sağlanacağının ve projelerin 2 yıl içinde tamamlanacağının altını çizdi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2017 yılı ve sonrasında gerçekleştirmeyi planladığı Güdümlü Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek proje konularını, proje fikirleri için talep toplamak ve uygulanabilir nitelikte olan projeleri belirlemek üzere Güdümlü Proje Arama Toplantısı’nın ikincisini Kastamonu’da yaptı.

Kastamonu’da gerçekleştirilen Güdümlü Proje Arama Toplantısı’na KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı.

Toplantıda kamu kurumu temsilcilerine hitap eden KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan GENÇ, toplantıyı düzenlemekteki amaçlarının Kastamonu’da ihtiyaç duyulan proje fikirlerini ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, “Güdümlü Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projelerin içeriğinin ve ölçeğinin uygulanabilir olmasını önemsiyoruz. 2017 yılında uygulanacak projelere %75 oranında Ajans desteği sağlanacak ve 2 yıl içinde projeler tamamlanacak.” dedi.

Konuşma sonrasında KUZKA Program Yönetimi Birimi Başkanı Halil İbrahim KIRLI, Güdümlü Mali Destek Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik proje konuları ve içeriği hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. KIRLI, sunumunda 2017 yılında ilan edilmesi düşünülen Güdümlü Proje Desteği (GPD) kapsamında desteklenecek faaliyetler ile KUZKA tarafından mali destek sağlanan programa, hangi kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapabileceği bilgilerini paylaştı.

Toplantı da ayrıca proje fikrinin oluşturulmasına yönelik Ajans Uzmanı Osman UCAEL de, katılımcılara örnek projeler üzerinden bir sunum yaptı.

Kastamonu’da KUZKA tarafından gerçekleştirilen Güdümlü Proje Arama Toplantısı, katılımcıların programa ilişkin proje fikirlerinin alınması ve sorularının cevaplandırılmasıyla son erdi.