Revize mi mucize mi?

Kastamonu Üniversitesi’nin 2016 yılı yatırım bütçesi ve bünyesine dahil ettiği tıp fakültesi ile hastanesi üzerinde kafa yormamız gereken koç gibi iki mevzu var…
İlki üniversitemizin yatırım bütçesi artması gerekirken azaldı, diğeri ise fakülte hastanesinin planlanan tarihte bitirilmesi için önümüzdeki yılın vilayet bütçesine tamı tamına 61 milyon 371 bin lira konması lazım.

Üniversitemizin bu yılki yatırım bütçesi 28 milyon 998 bin liraydı, önümüzdeki yıl 30 milyon 565 bin 500 lira olacak…
İlk bakışta bütçemizin 1 milyon 567 bin 500 lira arttığı gözüküyor.

Ancak bu yılın yatırım bütçesinden tıp fakültesi namına konulan 5 milyon lirayı, önümüzdeki yılın bütçesinden de yine aynı şekilde tıp fakültesine ayrılan 9 milyon 150 bin lirayı düştüğümüzde madalyonun arka yüzü görülüyor…
Bu yılın yatırım bütçesinin 23 milyon 998 bin lira, önümüzdeki yılın bütçesinin ise 21 milyon 415 bin 500 lira olduğu ortada.

Tıp fakültesi dışında kalan üniversite birimlerine ayrılan yatırım bütçesinin her yıl düzenli olarak artması gerekirken…
2 milyon 582 bin 500 liralık bir düşüşle karşı karşıyayız.

Tıp fakültesi haricindeki yatırım ödenekleri kıyaslandığında önümüzdeki yılın yatırım bütçesi ile Bartın ve Çankırı üniversitelerinin ardında kaldığımız teferruatmış oysa…
Bir önceki yılın Kastamonu’sundan da geri kalmışız meğer.

Gözüme hemen çarpan bir ayrıntı misal, derslikler ve merkezi birimler için ayrılan yatırım bütçesi bu yıl 7 milyon 400 bin lirayken, önümüzdeki yıl 2 milyon lira olacak…
5 milyon 400 bin liralık bir budama söz konusu.

Kuzeykent’teki tıp fakültesi eğitim ve öğretim blokları için bu yılın yatırım bütçesinde 5 milyon lira vardı, önümüzdeki yılın bütçesine ise 9 milyon 150 bin lira kondu, toplamda 14 milyon 150 bin lira ediyor ki, inşaatın devamını en azından önümüzdeki yıl sürükleyecek bir rakam bu…
Hadi bu tamam.

Ya…
Üniversite bütçesinin haricinde vilayet bütçesinden sürmekte olan fakülte hastanesinin inşaat bütçesine lazım gelen 61 milyon 371 bin lira ilimizin 2016 yılı yatırım bütçesine konulacak mı peki?

Biri “14 bin metrekare, makine, teçhizat”, diğeri “Bakım onarım tadilat, makine, teçhizat” kalemlerinde olmak üzere biri 2009, diğeri 2010 yılında başlayan hastane projesinin 97 milyon 648 bin lira ödeneğinden henüz 36 milyon 277 bin lirası ilimize getirilebildi…
Ki, bu yıl her iki kalem de “Biner” liralık iz ödenekleri ile geçildi.

Bitiş tarihi 2016 olarak belirtilen fakülte hastanesi inşaatı için önümüzdeki yıl gerekli olan rakam 61 milyon 371 bin lira…
Bakalım hükümet proje revizesine mi gidecek yoksa bir mucize mi olacak?