Rıza Ustalar Konağı hayata döndürülüyor

İnebolu Belediyesi, kentin mimari mirası güzelim konaklarını restore edip hayata döndürmeye ve turizme kazandırmaya devam ediyor.

Bu çalışmaların son halkasını “Rıza Ustalar Konağı” oluşturdu. Konağın sahibi merhum İhsan Dilek varisleri Nuran Ulugün, Haluk Dilek, Hakan Dilek, Sacide Dilek, Arzu Dilek Hassan, Sezen Dilek ve Ufuk Dilek, A. Hatipbağa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki konaklarını restorasyonunun yapılması ve bakımının üstlenilmesi şartları ile İnebolu Belediyesi’ne tahsis etti.

BEL_8717 copy

Konağın 10 yıllığına belediyeye tahsisiyle ilgili protokol, mülk sahiplerinin vekili Berrin Ulugün ve Belediye Başkanı Engin Uzuner arasında imzalandı.

İnebolu Belediyesi, gelişmeyle ilgili açıklamasında, “Tahsisi gerçekleştirilen marla taşlı İnebolu Konağı; tarihi kültür birikimlerin korunması, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi amacı başta olmak üzere, İnebolu’nun kültür mirasını, tarihi ve manevi değerlerini, örf,  adet ve ananelerini, sosyal kültürel, eğitim ve öğretim, sanatsal ve folklorik değerlerini korumak, yaşatmak ve yöre tanıtımı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak üzere,  kent turizmine kazandırılacaktır” denildi.