S. Metin Boyacıoğlu tez konusu oldu

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, kentimizin saygın ve seçkin siması Metin Boyacıoğlu’nu akademik araştırma konusu yaparak, yerel değerlere projektör tutma ve yerel tarih çalışmaları konusundaki hassasiyetini ortaya koydu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın danışmanlığında, Emre Sıbıç ve Aziz Gündoğdu tarafından hazırlanan iki lisans bitirme tezi tamamlandı.

Metin Boyacıoğlu ile mülakat ve onun hazırladığı belge ve notlara dayalı olarak hazırlanan tezler “Sadık Metin Boyacıoğlu’nun Kaleminden Kastamonu’da Tanınmış Esnaf ve Tüccarlar” ve “Sadık Metin Boyacıoğlu’nun Hayatı ve Hatıratı” başlıklarını taşıyor. 1950-60’lı yıllarda Kastamonu’da Mahkemealtı Çarşısı’ndan esnaf isimleri ve kesitlerin sunulduğu çalışmalar Kastamonu yakın tarihi hakkında önemli bilgiler içeriyor. Üçüncü bir tez çalışmasın da gelecek yıl “Sadık Metin Boyacıoğlu’nun Ticarî ve Siyasî Hatıraları” başlığı altında tamamlanacak ve yerel tarih çalışmaları kapsamında üç cilt halinde yayınlanabilecek.

BOYACIOĞLU AİLESİ

Kastamonu’nun köklü ailelerinden olan Boyacıoğlu ailesinin büyüklerinden birisi olan Şemsizâde Ahmed Ziyaeddin Uluoğlu (1868-1946) İstiklâl Savaşı’nın zor ve çetin dönemlerinde Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucusu ve başkanı olarak önemli görevlerde bulunmuş, Milli Mücadele döneminde şehre gelen misafirleri konağında ağırlamıştır.

Kuva-yı İnzibatiye, halk arasında Hilafet Ordusu’nun Safranbolu’ya geçtiği şayiasının duyulması, Kastamonu’da uyanan heyecan ve galeyan üzerine, teşkil edilen milli kuvvet Araç’a gittiğinde, menfi ruhlu birinin A. Ziyaeddin Efendi’nin yanına gelerek, “Hilafet Ordusu geliyor, ibtida sizi asacaklar…” demesi üzerine, “Ölüm mukadder bir hadisedir, er veya geç olacaktır. Millet ve memleket uğrunda ölürsem benim için bahtiyarlıktır.” cevabıyla karşılık vermiştir.

Atabeygazi Camii imam ve hatibi olarak uzun yıllar görev yapan Ahmet Ziyaeddin (Uluoğlu) Müdafaa-i Hukuk’un Halk Fırkası’na dönüşmesinde Vilayet İdare Heyeti müteşebbis azalığına seçilmiş, aynı zamanda Himaye-i Etfâl Cemiyeti Kastamonu Şubesi başkanı olarak da vazife yapmıştır.

Boyacıoğlu ailesinin bireyleri Kastamonu kentinin gelişimine katkıda bulunmak istemiş, çevresine fayda sağlamaya çalışmış ve en önemlisi de her faaliyetlerini severek yapmıştır. Mütevazı yaşamları ile Kastamonu halkının takdirlerini toplayan Boyacıoğluları ticarethanesi ile de ekonomik yapısını sürdürmüştür. Kentin maddi manevi tüm ihtiyaçlarının giderilmesine öncülük ederek büyük bir saygınlık da elde etmiştir.

Boyacıoğlu ailesinden 12 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da vefat eden merhum Mesut Boyacıoğlu; sekiz el yazması olmak üzere Osmanlı Türkçesi 490 kitabı Yazma Eser Kütüphanesi’ne bağışlamıştır. Ayrıca Türk Ocakları Kastamonu Şubesi tarafından Milli Mücadele hareketinin 100. Yılı anısına yeniden basılan ve ücretsiz dağıtılan Hüsnü Açıksöz’ün İstiklâl Harbinde Kastamonu adlı eserinin basımına katkıda bulunmuş, üniversite öğrencilerine eğitim bursları vermiştir. Sadık Metin Boyacıoğlu da Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne yıllarca Kastamonu ve havalisi tarihi ve kültürü konularında kitap ve materyalleri göndermiş, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin kurulmasıyla bu eserler merkezi kütüphane kaydı altına alınmıştır. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından 15 Mayıs 2018 tarihinde açılan “Memleketim” temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisinde Metin Boyacıoğlu tarafından bağışlanan kartpostallar da sergi de yer almıştır. Metin ve Mesut Boyacıoğlu, aile arşivinde bulunan Osmanlı Türkçesi gazete ve dergileri Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Basın Müzesi’ne bağışta bulunmuşlardır. Hayırsever Metin Boyacıoğlu, Kuzeykent Mahallesi’nde Anaokulu yapılması için bir villa ve arsa bağışlamış, Aytaç Eruz Lisesi’nin kütüphanesinin yenilenmesi için de yardımda bulunmuştur. Bu örnekler ailenin Kastamonu’ya hizmetlerinden, yardımlarından sayabileceğimiz birkaçıdır.