Sayıştay’dan vahim rapor

İthali yasak, hasta hayvanlar Kastamonu’ya gönderilip, Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtılmış…. Hayvan hastalıklarıyla mücadelede kullanılması gereken 75 bine yakın aşı soğuk zincir altyapısına sahip bulunmadığımız için zayi olmuş.

 

Sayıştay’ın Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 2018 yılı denetim raporu, ilimiz hayvancılığıyla ilgili iki vahim konuyu ortaya çıkardı. Sayıştay raporuna göre, Bakanlık, yurda sokulmasına izin verilmeyen Sarole, Brangus ve Aubrac ırkı hayvanlardan ithal etti ve hastalıklı olan bu hayvanlar Genç Çiftçi Projesi kapsamında aralarında Kastamonu’nun da bulunduğu 10 ile dağıtıldı.

Kastamonu’ya gönderilen hayvanlarda sığır tüberkülozu ve koyun keçi vebası belirlendiği yine Sayıştay raporunda yer aldı. Sayıştay, ayrıca hayvan hastalıklarıyla mücadele için kullanılan aşıların soğuk zincir altyapısının yetersizliği nedeniyle zayi olduğu 10 ilden birinin Kastamonu olduğuna, ilimize gönderilen 74 bin 956 doz aşının zayi olduğuna raporunda yer verdi.