Seyyar kantar devrede

“İl Özel İdaresi”, istiap haddinin üzerinde yük taşıyan araçların, ilimiz içindeki ilçe ve köy yol ağına zarar vermesinin önüne geçmek, denetlemelerde araçların ağırlığını pratik olarak yerinde ölçmek amacıyla iki adet “Seyyar Kantar” satın aldı..

Özellikle orman emvali ve hafriyat taşıyan kamyonlar başta olmak üzere kırsal kesimde yoğun şikâyetlerin önüne geçmek ve denetimlerde teknik donanımı en üst düzeye çıkarmak içinVali Yaşar Karadeniz’in talimatlıyla satın alınan seyyar kantarın ilk uygulaması Merkez Sarıömer köyü kırsal yolu ile Toprakköprü trafik uygulama noktasında gerçekleştirildi.

İlk denetim valilikçe oluşturulan kurul (Jandarma Trafik, Polis Trafik, İl Özel İdaresi, Karayolları, Belediye, Trafik Zabıta, Defterdarlık) tarafından yapılırken sürücülere bilgi verilerek, uygun yükleme yapılan araç sürücülerine teşekkür edildi.

Heyet ilk uygulamanın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini, seyyar kantarla denetimin ilimiz dâhilinde kırsal kesim başta olmak üzere tüm yollarda yapılacağını belirterek, şu bilgilendirme ve uyarılarda bulundu:

“Bilindiği üzere, Trafik Kanunu Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. maddesine göre, karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar bellidir.

Buna göre, iki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda en fazla ağırlık 18 ton, üç dingilli yarı römorklu araçlarla ise 28 ton olması gerekiyor. Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda 40 ton olan azami ağırlık konteynır taşıyan yarı römorklu araçlarda 44 tona kadar çıkabiliyor. Ayrıca madde gereği, karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok yüzde 2’si kadar tartı toleransı tanınıyor.

Ancak ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, istiap hadlerini yüzde 15 oranında aşabilmeleri mümkün olabiliyor.

Karayollarında yapılan taşımacılıkta, araçların taşıma sınırı üzerinde yük alması ve dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yüklenmesinin ilgili kanun ve yönetmeliklerce yasaklanmıştır. Bu durumu ihlal eden araçlara para cezası uygulanacaktır.”