SMA ittifakı

  • Millet İttifakı’nın iki partisi CHP ve İYİ Parti’nin gençlik kolları, birlikte düzenledikleri etkinlikte hazırladıkları broşürleri halka dağıtarak SMA hastalığına dikkat çekti. 
  • Gençlik kolu başkanları Alican Yılmaz ve Havva Berna Berber, hastalıkla ilgili tüm tedavi SGK tarafından karşılanmasını, hastaların tedavi yollarından eşit şekilde yararlanmasını dile getirdiler.

Millet İttifakı’nın iki partisi  CHP ve İYİ Parti’nin gençlik kolları, SMA hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Nasrullah Meydanı’nda bir araya geldi.

Her iki partinin gençlik kolu üyeleri SMA hastalığı konusunda hazırladıkları broşürleri bölge esnafına ve vatandaşlara dağıttı.

ALİCAN YILMAZ

SMA hastalığının tedavisinin yurt dışında mümkün olduğunu belirten CHP Kastamonu Gençlik Kolları İl Başkanı Alican Yılmaz, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Tedavisi yurtdışında mümkün olan SMA hastalığı başka bir söylemle çocukların motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan ve maalesef ölüme götüren bir kas hastalığıdır. Ne yazık ki ülkemizde de görülmektedir. SMA hastası çocukların tedavi masraflarını karşılayamayan aileler, gerek sosyal medyada, gerekse yaygın kullanılan her platformda kendi kampanyalarını oluşturarak evlatlarına yaşam kaynağı aramaktayken mevcut iktidar bu konuda sessiz kalmaktadır. Oysa çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil! Biz istiyoruz ki ülkemizde SMA hastası çocuğu olan hiç bir aile umudunu kaybetmesin. Biz istiyoruz ki sağlıkta kriter ve tasarruf olmasın. Biz istiyoruz ki SMA hastaları ihtiyacı olan ilaçlara yurt dışında milyonlar ödeyerek değil kolay bir şekilde ulaşsın. Ve tekrar soruyoruz. Akıbeti belli olmayan 128 milyar dolar ile kaç SMA hastası çocuk kurtarılabilirdi biliyor musunuz? Bu bahsi geçen meblağının sadece bir miktarı bile bu hastalık için kullanılmış olsaydı SMA yüzünden kaybettiğimiz hiçbir çocuğumuz olmayacaktı.”

HAVVA BERNA BERBER

Sağlık Bakanlığı’nı SMA hastalarının tedaviye ulaşımını kolaylaştırmaya davet eden İyi Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Havva Berna Berber ise,hastalıkla ilgili bilgi verdikten sonra şöyle konuştu:

“Hastalığın tedavisinde birçok ilaç kullanılmakta ancak bu ilaçların yüklü maliyetlerini aileler kendi imkânları ile karşılayamamaktadır. İdeal olan tüm tedavilerin ülkemizde SGK kapsamında sunulması ve hastaların hekimleriyle beraber uygun tedavi aşamasına geçmesidir. Bizler bugün burada tüm tedavi yöntemlerinin ülkemizde SGK tarafından karşılanmasını hastaların tedavi yollarından eşit şekilde yararlanmasını talep ediyoruz. Bireysel kampanyalar ancak birkaç hastanın hayata tutunmasını sağlarken bu imkâna ulaşamayan ailelerimiz kaderlerine mahkûm edilmektedir. Sosyal devlet olma ilkemiz gereği bu hastalarımıza gerekli tedavinin sağlanması en temel anayasal hakkımız olan yaşama hakkına da vücut verecektir. Busebepledirkibakanlığınyapmasıgerekentedaviyeulaşımıkolaylaştırmaktır. Biz de İYİ PartiGençlik Kollarıve CHPGençlikKollarıolarakbuhastalığafarkındalıkyaratmak hem devletgörevlilerinegerekliçağrıyıyapmak hem de toplumsalbilinçuyandırmakamacındayız. Busüreçtetümhastalarımızınyanındaolduğumuzu bildirerekgerekliönlemlerinalınmasıvetedbirlerinuygulanmasıkonusundadevletyetkililerineçağrıda bulunuyoruz.”