Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’nde Kastamonu’dan 9 unsur

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne ilimizden “Evrenye Bıçağı Yapımcılığı”, Yazmacılık (Taş Baskı) Geleneği”, “Su Değirmeni Kültürü” ve “Beziryağı Değirmeni Kültürü” dahil edildi. Böylelikle “Tosya Çakısı Yapımı”, “Azdavay Kuşağı”, “Çarşaf Bağı”, “İmece Geleneği” ve “Kına Gecesi Geleneği” olmak üzere daha önce beş olan Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envantere kayıtlı unsur sayımız yeni alınan unsurlarla birlikte 9’a ulaştı.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri’ne ilimizden dört unsur daha kaydedildi.

Türkiye’nin yaşayan miras değerlerinin ve eşsiz kültürel hazinelerinin kayıt altına alındığı ulusal envanter, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş başkanlığında, çeşitli üniversitelerden uzman akademisyenlerin de katılımıyla yeniden düzenlendi.

Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlendirme Kurulu’nun aldığı kararlar neticesinde Kastamonu Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu tarafından teklif edilen “Evrenye Bıçağı Yapımcılığı”, Yazmacılık (Taş Baskı) Geleneği”, “Su Değirmeni Kültürü” ve “Beziryağı Değirmeni Kültürü” adlı dört unsur Ulusal Envantere alındı.

Böylelikle “Tosya Çakısı Yapımı”, “Azdavay Kuşağı”, “Çarşaf Bağı”, “İmece Geleneği” ve “Kına Gecesi Geleneği” olmak üzere daha önce beş olan Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envantere kayıtlı unsur sayımız yeni alınan unsurlarla birlikte 9’a ulaştı.