“Su 2”

MUSTAFA AFACAN

Kastamonu’nun ensesindeki toplumsal ve hayati sorunu “su”, henüz bıçak kemiğe dayanmadıysa bile, ne “et” kaldı ne “ilik”, plan ve programa dayalı “acil” ve “sürdürülebilir” çareler üretilmezse elbirliği ile, “susuz” bir gelecek Merkez ilçe başta olmak üzere ilimizi bekliyor?..
Evvela gerçekle yüzleşmek lazım.

(Şehirler ayrı dert…
Köyler ayrı dert.)

“Merkez ilçe”…
Şehri besleyen ana “menba” Karaçomak barajı “bitti”, içme suyu görevinden çoktan “tekaüt” edilmesi lazım, diğer su kaynaklarından “Gürleyik” mevsimsel yağış potansiyeline bağlı olduğundan “yetersiz”, Gürleyik kaynağını tüketiciye bağlayan şebeke hattının “AÇB” olması ayrı bir handikap, Depelce ve İzbeli kaynakları içme suyu özelliğini “kaybetti”, 4 adet kuyu ise şehir şebekesine “takviye” görevinde, Brezilya’dan transfer kıymetindeki Kırık barajının inşaatı ise “dostlar alışverişte görsün” hızında, “ödenek “yok”.

Sorun “1”…
Su kaynaklarımız “yetersiz”.

“Şebeke” nasıl?…
Su temin sistemindeki depolar ve şebeke hattının yapım miadı 1949’a gidiyor, 2017’ye kadar ekler yapılsa da “betonarme yapı ömrünü tamamladı”, dağıtım şebekesi de aynı miadı paylaştığı için “ömrü tükendi”.

Sorun “2”…
Depolama ve dağıtım kanalları “yetersiz” ve “sağlıksız”.

Arıza “gırla”…
Bütçe ve emek kaybı “kepçeyle”.

Sorun “3”…
Sistem “yama tutmuyor”.

(Bu kadar olumsuzluğa karşı “ameliyat” ölçeğinde “elde var 3”…
“Kırık Barajı İnşaatı”, “Su Arıtma Tesisi”, “AtıksuArıtma Tesisi”.

Ayrıca “pansuman” ölçeğinde de “elde var 1”…
Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2013 yılından beri mevcut içme suyu kaynaklarının verimli yönetimine yönelik olarak otomasyon sistemini, depo rehabilitasyonunu, şebeke hattının yenilenmesini bütçe olanakları kapsamında “mahalle” bazlı olarak yapmaya çalışıyor. )

Tüm olumsuzluklara bir de 1947 yılında başlanan şebeke kurulumunun öngördüğü nüfus ile günümüzde şehrin geldiği nüfusu da eklemek lazım…
Beden büyüdü, damarlar “küçük” kaldı.

Çare ne?..
Kırık Barajı’nın belirlenen vadede tamamlanması için “bastırılması”, su dağıtımına ilişkin temin ve şebeke sisteminin “standart” ölçüsünde yenilenmesi için bütçe “aranması”.

Büyük bütçeler söz konusu elbette…
Koskoca bir şehrin “sağlığı” söz konusu ama.

(Kırık Barajı’nın sekteye uğramadan tamamlanması “siyaset” işi…
İktidar ortaklarının temsilcilerinin eline bakıyor.

Su temin ve şebeke sisteminin “yekûn” yenilenmesine yönelik olarak Kastamonu Belediyesi’nin girişimi olduğunu “duydum”…
Açıklamaları halinde kamuoyu da “duyar”.)

 

Not: Şehrimizde henüz kullanılmakta olan şebeke ve isale hattı “AÇB, PVC, Polietilen” boru çeşitlerinden oluşuyor…
Ağırlık “AÇB”.

“AÇB” ne peki?…
Çimento malzemesinde asbest kullanılmış su borularına, asbestli çimento boruları kısaca “AÇB” denir.

“Asbest” ne?…
Türk Toraks Derneği yayımından okuyalım: “Asbest (amyant), beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda bir mineraldir… Asbest sanayide pek çok endüstri kolunda kullanılmıştır. Ülkemizde asbest üretimi ve kullanılması 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle yasaklanmıştır. Ancak daha önceden kullanıma girmiş olan asbestli maddelerin sökümü, yıkımı, tamiratı, bakımı, geri dönüşümü sırasında asbeste iş yerlerinde maruz kalındığı bilinmektedir.”

(Yerel yönetimlerin “asbest” ile mücadelesi nasıl?..
Yarın devam edelim.)

 

MUSTAFA AFACAN