SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL TURİZMDE YENİ BİR DÖNEM

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, çalışmalarını Türkiye’de yaygınlaştırmak için yürüttüğü projeyi tamamladı.
Tüm Karadeniz ülkelerinde sürdürülebilir kırsal turizmin geliştirilmesi için bir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlayan Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nı Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’e taşımayı hedefleyen projenin kapanış töreni ulusal ofis merkezi olan Pınarbaşı ’nda gerçekleştirildi.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, çalışmalarını Ukrayna ve Gürcistan’la birlikte Türkiye’de de genişletmek ve devamlılığını sağlamak için yürüttüğü Sivil Toplum Diyaloğu Program destekli projesini, ulusal ofis merkezi olarak kullanılan ve Küre Dağları Ekoturizm Derneği yönetim binası olan eski İnönü ilkokulunda (Horma) Pınarbaşı’nda düzenlenen bir kapanış etkinliği ile tamamladı. Proje çerçevesinde programın Türkiye ulusal ofisi Pınarbaşı ilçesinde kuruldu, sürdürülebilir kırsal turizm alanında çalışan yerel ve bölgesel paydaşlara eğitimler verildi, deneyim paylaşımı çalışmaları gerçekleştirildi, uluslararası standartlara uygun program kriterleri Türkiye’ye uyarlandı ve programın Türkiye’deki çalışmaları için uzun vadeli bir yol haritası oluşturuldu.

Kırsal Turizm İçin Yeni Bir Yol
Programın Türkiye Ulusal Ofisi’ni yürüten ve aynı zamanda projede lider kuruluş olarak yer alan Küre Dağları Ekoturizm Derneği adına kapanış töreninde konuşan Dr. İsmail Menteş, Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Karadeniz Bölgesi’ndeki sürdürülebilir turizm uygulamaları için yeni bir yol açtığını ifade etti ve programın pilot uygulama noktalarından olan Pınarbaşı-Azdavay bölgesinden başlayarak giderek genişleyen bir çerçevede program kriterlerine uygun uygulamaları hayata geçireceklerini vurguladı. Proje çalışmaları boyunca Ukrayna’dan ve Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nden başarılı örnekleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak için de çaba harcadıklarını aktaran Menteş, bunun ileriye dönük yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yeni işbirliklerinin de yolunu açacağına inandıklarını kaydetti.

Program Çalışmaları Devam Edecek
Kapanış törenine Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın lider kuruluşu ve proje ortağı Sustainable Rural Development International (SRDI) adına katılan Nataliya Tkachenko, projenin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonraki süreçte uygulamaların yine katılımcı bir anlayışla ve işbirliği içinde hayata geçirileceğini belirtti.
Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nin doğal ve kültürel değerlerinin sürdürülebilir kırsal turizm için çok büyük bir potansiyel sunduğunu söyleyen Tkachenko, bugüne kadar yerel ve bölgesel paydaşlardan gördükleri ilgi ve destekten çok mutlu olduklarını ve mevcut potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek için programın çalışmalarına devam edeceğini aktardı.
Kapanış törenine proje iştirakçisi ve ortakları yansıra Ukrayna ve Gürcistan da katılım sağlanmıştır. Ayrıca; proje sürecinde tüm çalışmalar katılım sağlayan tesisler olarak Sarımeşe Otel adına Sn; Halil Sarımeşe, Pınar Oba Tesisleri adına Sn; Metin Keskin, Yanıkali Konağı adına Sn; Müzeyyen Çolakoğlu, Valla Gözleme Evi adına Sn; Erol Sansar, Ekospa merkezi adına Sn; Ali Subaşı, Köylüm Mantı Evi adına Sn; Aydın Gündoğdu kapanış etkinliğinde hazır bulunmuşlardır. Kapanış etkinliğine Ankara, İstanbul, Kastamonu, Azdavay ve Pınarbaşı ilçesinden çok sayıda vatandaş katılmıştır. Kapanış töreninde düzenlenen Küre Dağları’nın Renkleri fotoğraf sergisi ve 10 dakikalık video film gösterisi katılımcıların yoğun ilgi odağı olmuştur. Kapanış etkinliği proje sürecinde eğitim alan katılımcılara belgelerinin verilmesi ile son bulmuştur.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı hakkında:
Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.
Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi hakkında: Türkiye’nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600 ‘e ulaşıyor.
Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için (366) 771 43 33 veya (531) 242 53 05 no’lu telefonları arayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı:
Sustainable Rural Development International (SRDI) tarafından geliştirilen Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı (Black Sea Sustainable Rural Tourism Program, BSST), tüm Karadeniz ülkelerini kapsayan Karadeniz Havzası’nda sürdürülebilir özelliklere sahip yerel turizm alanlarının tescillenmesi ve böylece uluslararası düzeyde tanınması için yöre halkının da katkısıyla tasarlanan bir ekoturizm ağı oluşturmayı amaçlıyor.
2012 yılında başlayan Program; Gürcistan, Ukrayna ve Türkiye’den başlayarak uzun vadede tüm Karadeniz ülkelerine doğru genişlemeyi hedefliyor.
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) tarafından geliştirilen sürdürülebilir turizm ölçütlerini benimsiyor. Ölçütler, yerelde ekoturizm potansiyeli taşıyan alanların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği yakalamaları için gerekli asgari koşulları ortaya koyuyor. Belirli bir turizm alanının Programa dahil olabilmesi için bu ölçütleri yerine getirmesi gerekiyor.
Program, doğal ve kültürel zenginliğinin yanı sıra sürdürülebilir turizm alanında sunduğu potansiyel ve mevcut girişimler nedeniyle Küre Dağları’nı Türkiye’deki çalışmalarının merkezi olarak belirledi. Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ile ortak yürütülen çalışmalar yoluyla, uzun vadede Program’ın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer sürdürülebilir kırsal turizm alanlarını dahil ederek büyümesi planlanıyor.

Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Projesi;
Karadeniz Sürdürülebilir Kırsal Turizm Programı’nın Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ne doğru genişletilmesini,
Program için Türkiye ulusal ofisinin Küre Dağları Ekoturizm Derneği bünyesinde kurulmasını,
Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin ölçütlerinin Türkiye’ye uyarlanmasını,
Program için uzun vadeli bir stratejik plan geliştirilmesini,
Uyarlanmış ölçütlere dayalı olarak sürdürülebilir kırsal turizm konusunda yerel kapasitenin güçlendirilmesini
Küre Dağları Milli Parkı çevresinde ekoturizmin geliştirilmesini amaçlıyor.
15 Şubat 2015 itibariyle başlayan ve 15 ay süreli projenin eş-başvurucuları:
Küre Dağları Ekoturizm Derneği – www.ked.org.tr
Sustainable Rural Development International Limited (Birleşik Krallık)– www.ruralsusdev.org

Projeyi destekleyen iştirakçi kuruluşlar:
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Pınarbaşı Kaymakamlığı
Azdavay Kaymakamlığı
Pınarbaşı Belediye Başkanlığı
Azdavay Belediye Başkanlığı
Zelenye Khutora (Ukrayna)
Tsinandlis Edemi (Gürcistan)