Terminatör böcekler görev başında

  • Kastamonu OBM laboratuarlarında üretilen ve terminatör böcek olan adlandırılan Thanasimus formicarius böceği, çam ve göknar ormanlarına zarar veren kabuk böcekleriyle mücadele etmesi için ormanlara bırakıldı. OBM laboratuarında 34 bin 285 adet terminatör böcek üretimi yapıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuarlarında yetiştirilen terminatör böcekler, tüm kabuk böcekleriyle mücadele için ormanlara bırakıldı.

Dünyada ‘’Dumansız Yangın’’ olarak tabir edilen ve ormanlarımızda yangın felaketinden en az beş kat daha fazla ormanlara zarar veren, ormanların zayıf düşmesine ve kurumasına neden olan tüm kabuk böceklerine karşı laboratuar ortamında yetiştirilen ve  terminatör böcek olarak adlandırılan Thanasimus formicarius iş başında.

Çam ve Göknar ormanlarında zarar yapan Pityokteines curvidens (Göknar büyük kabuk böceği), Cryphalus piceae (Göknar küçük kabuk böceği), İps sexdentatus (Oniki dişli çam kabuk böceği), İps acuminatus (Altı dişli çam kabuk böceği) gibi böceklere karşı biyolojik mücadele kapsamında avcı böcek Thanasimus formicariusun ergin ve larvaları kabuk böceklerinin zarar yaptığı bölmelere bırakılıyor.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü laboratuarında üretilen 34 bin 285 adet Terminatör böcek (Thanasimus formicarius), Kastamonu Merkez, Azdavay, Küre ve Karadere Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içerisinde kabuk böceği zararı olan bölmelere bırakıldı.