TKDK’dan 125 milyon avrolu yeni hibe paketi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 125 milyon avro hibe bütçeli 10. proje başvuru çağrısını ilan etti.

  1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” sektörleri kapsamındaki başvurular kabul edilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 125 milyon avro hibe bütçeli 10. proje başvuru çağrısını ilan etti.

TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu yaptığı açıklamada, “Yatırımlar Kastamonu’nun da içinde olduğu 42 ilde desteklenecektir. Yatırımcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak mali desteğin kaynağı, AB ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı fonundan oluşmaktadır. Bu destek tutarı geri ödemesiz hibe olarak yatırımcılara kullandırılacaktır” dedi.

Desteklenecek Sektörler

  1. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) ve Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)” sektörleri kapsamındaki başvurular kabul edilecek olup, desteklenecek alt sektör şu şekilde:

101-1: Süt Üreten Tarımsal İşletmeler (inek, koyun, keçi ve manda yetiştiriciliği)

101-2: Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (sığır, koyun, keçi ve manda yetiştiriciliği)

101-3: Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler (broyler, hindi ve kaz yetiştiriciliği)

101-4: Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler (yumurta tavuğu yetiştiriciliği)

103-1:Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(süt toplama merkezleri, sütü alıp işleyen yoğurt, peynir, tereyağı dondurma benzeri ürünler üreten süt işleme tesisleri, peyniraltı suyu işleme tesisleri)

103-2:Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri, parçalama tesisleri, salam, sucuk, sosis gibi ürünler üreten kırmızı et işleme tesisleri)

103-3:Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(kanatlı kesimhaneleri, parçalama tesisleri, salam, sucuk, sosis gibi ürünler üreten beyaz et işleme tesisleri)

103-4:Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(balık, yumuşakça ve kabuklu gibi su ürünleri işleme tesisleri)

103-5:Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması(meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, ayıklanması, işlenmesi ve paketlenmesi, soğuk hava depoları gibi meyve sebze işleme tesisleri).

Hibe Tutarları ve Oranları

101-Hayvancılıkla ilgili sektörlerde hibe desteği %50-70, 103-İşleme ile ilgili sektörlerde ise 40-50 arasında olup, işlemelerde atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırım kısmı için ilave %10 hibe verilecektir. Tüm sektörlerdeuygun harcamalar tüm vergilerden muaftır. Yatırımlar kapsamında inşaat işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı (proje çizimi, danışmanlık vb.) ve görünürlük harcamalarına hibe desteği verilecektir.

Uygun Harcama Tutarları

Hayvancılıkla ilgili tüm alanlarda en az 5000 Avroluk uygun harcama tutarında proje sunulmalıdır. En fazla ise süt, et ve yumurta işletmeleri için 500.000 Avro, broyler ve hindi işletmeleri için 250.000 Avro, kaz işletmeleri için 125.000 Avro uygun harcama tutarına sahip proje sunulabilir.

103-İşleme sektöründe; uygun harcama alt limiti 30.000 Avro iken üst limitler Süt (peynir altı suyu dâhil) ve Et işletmeleri için 3.000.000 Avro, Süt toplama merkezleri için 1.000.000 Avro, Meyve ve sebze işletmeleri için 1.250.000 Avro, Su ürünleri işletmeleri için 1.500.000 Avro.

103 sektöründe önceki çağrılardaki bütün makine ekipmanlar destekleneceği gibi; frigorifik araçlar, süt toplama merkezleri için soğutma tanklı süt toplama araçları, süt işleme sektörü için süt tankerleri vb. araç alımları desteklenmeye devam edecektir. Faydalanıcılar, uygun harcama olan araçlar içinÖTV, MTV, KDV gibi vergileri ödemeyecekler.

Çağrı Takvimi

Başvurular tüm sektörlerde 15.02.2021 tarihinden itibaren başlayacak, online başvuru 101 sektöründe 16.03.2021 tarihinde, 103 sektöründe 23.03.2021 tarihinde kapatılacak. Başvuru evraklarının TKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğü’ne son teslim tarihi 101 sektöründe 19.03.2021, 103 sektöründe 26.03.2021 olarak açıklandı.

Başvurularda yatırım sürelerinin en fazla 12 ay olarak planlanması gerekiyor. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler başvuru çağrı rehberinde yer alıyor. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberleri (Versiyon 10.0) kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebiliyor. Aynı adresten ilave duyuru ve bilgilendirmeler de takip edilebiliyor.

Kastamonu’da hayvancılığın önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Ahmet Kuyulu, şu açıklamayı yaptı:

“İlimizde hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır. Tarafımızca bugüne kadar 26’sı süt üretimi, 19’u et üretimi ve 10’uda kanatlı eti üretimi (broyler) olmak üzere toplam55 hayvancılık işletmesi desteklenmiştir. 5700 başlık büyükbaş, 600 küçükbaş ve bir dönemde 466.000 broyler kapasitesi oluşturulmuştur. Bu işletmeler, Avrupa Birliği standartlarını sağlamış,hayvan refahına uygun,gübre yönetiminin ve işçiliğin oldukça kolay olduğu işletmelerdir. Dolayısıyla işletmelerin verimlilikleri ve rekabet güçleri artmıştır. Hijyen kurallarına uyulduğu için satılan ürünler daha yüksek fiyata alıcı bulmaktadır. Hastalıktan ari işletme olabilmeleri daha kolaydır. Bu işletmelere devlet desteklemeleri de daha fazladır. Daha verimli bir hayvancılık için yeni tesis kurmak isteyenleri, mevcut işletmesini modernize etmek isteyenleri veya işletmesini büyütmek isteyenleri proje yapmaya davet ediyoruz. Üretmiş olduğumuz eti,sütü,meyveyi, balığı işleyen, ürüne katma değer kazandıran tesisleri de bu çağrıda destekliyoruz. Hatta bu işletmelerin araç alımlarına da hibe veriyoruz. Kastamonu İl Koordinatörlüğü olarak, desteklemiş olduğumuz projelere yenilerinin eklenmesini,İlimizin hibe desteklerinden daha fazla faydalanmasını, İlimizde Avrupa Birliği standartlarında daha fazla sayıda işletmelere sahip olmayı,daha fazla çiftçiye ve işletmeye destek olmayı istiyoruz. Hibelerden yararlanmak isteyen bütün yatırımcılarımızı, şirketleri, kooperatif ve birliklerimiziTKDK Kastamonu İl Koordinatörlüğüne bekliyoruz. Ayrıca 366 214 0109 ve 444 8535 numaralı hatlardan da bilgi alınabilir. 10. Başvuru Çağrımızın İlimize hayırlı olmasını diliyorum.”