TR82’deki yoksulluk oranında gerileme

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları açıklandı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre; En düşük gelir TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ise 2020 yılı sonuçlarına göre yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 29 bin 298 TL iken, bu değer 2021 yılında 33 bin 929 TL olarak gerçekleşti.

Gelir eşitsizliğinde 12’inci, Gini katsayısının en düşük olduğu 6. Bölge konumunda olan TR82’de, fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırı 2020 yılına kıyasla 12 703 TL’den 14 498 TL’ye yükselirken, yoksulluk oranı ise %14,9’dan %13,3’e geriledi.

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları açıklandı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge 51 bin 765 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 47 bin 595 TL ile TR31 (İzmir) bölgesi ve 46 bin 516 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi izledi. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri ise 18 bin 278 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ise 2020 yılı sonuçlarına göre yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 29 bin 298 TL iken, bu değer 2021 yılında 33 bin 929 TL olarak gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmakta ve oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,1 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 4,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 8,2 ile TR10 (İstanbul), 7,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve 7,2 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgemizde ise P80/P20 oranı 5,9 olarak gerçekleşti. Bölgemiz bu oranla 26 bölge içerisinde en düşük 12. bölge oldu.

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) İBBS 2. Düzey bölgesi için 2020 yılında 0,346 olan Gini katsayısı, 2021 yılında azalarak 0,335 olarak gerçekleşti. TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesi 2020 yılı sonuçlarına göre en düşük Gini katsayısına sahip 8. bölge iken, 2021 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısının en düşük olduğu 6. Bölge konumundadır.

Göreli yoksulluk oranı

İBBS 2. Düzey bölgelerinin herbiri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %14,4 ile TR62 (Adana, Mersin), %13,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise %2,2 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), %6,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ve %7,7 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) olarak hesaplandı.

Medyan gelirin yüzde 50’sine göre yoksulluk oranı

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’sine göre hesaplanan yoksulluk sınırı 2020 yılına kıyasla 12 703 TL’den 14 498 TL’ye yükselirken, yoksulluk oranı ise %14,9’dan %13,3’e geriledi.