UNVANIMIZI KORUDUK!

Kastamonu, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ikinci il unvanını 2016 ADNKS’de de korudu. Kastamonu’da yaşlı nüfusun oranı %16,5 oldu.
TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına dayanarak Kastamonu’da yaşlı nüfusa ilişkin TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş tarafından verilen bilgiye göre; 2016 yılında Kastamonu’nun yaşlı nüfusu (65 ve daha yukarı yaş), bir önceki yıla göre 245 kişi azalarak 62 bin 208 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2007 yılında %14,5 iken 2016 yılında %16,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %44,2‘sini erkek nüfus, %55,8’ini kadın nüfus oluşturdu.
Altınbaş, yaşlı rüfusla ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Ülkemizde yaşlı nüfus 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Ülkemizde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı %8,3 olarak hesaplandı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı en yüksek il ise %18,1 ile Sinop olurken Kastamonu ikinci sırada yer almaktadır. %15,4 yaşlı nüfus oranı ile Çankırı, Kastamonu’nun ardından üçüncü sırada bulunmaktadır. Yaşlı nüfus oranının en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak(%3,2), Hakkari (%3,3) ve Van (%3,6) oldu.
Kastamonu’daki yaşlı nüfusun %40,2’si (24 bin 988 kişi) il ve ilçe merkezlerinde yaşarken %59,8’i (37 bin 220 kişi) belde ve köylerde bulunmaktadır.

Yaşlı nüfusunun en yoğun olduğu ilçe Pınarbaşı
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payları açısından Kastamonu ilçeleri incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilçenin %33,3 ile Pınarbaşı olduğu görülmektedir. Pınarbaşı ilçesinde 65 ve daha yukarı yaş gruplarında toplam bin 803 kişi bulunmaktadır. Pınarbaşı’ndaki yaşlı nüfusun %49,6’sı erkek, %50,4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Pınarbaşı ilçesindeki yaşlı nüfusun %23’ü (415 kişi) ilçe merkezinde bulunurken %77’si (bin 388 kişi) köylerde yaşamaktadır. Yaşlı nüfusun en yoğun olduğu ikinci ilçe, nüfusunun %28,6’sını 65+ yaş nüfusun oluşturduğu Çatalzeytin olurken üçüncü sıradaki Azdavay ilçesinde yaşlı nüfus oranı %27,3 olmuştur.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının en düşük olduğu ilçe %9,5 oranı ile Merkez ilçedir. Merkez ilçede bulunan yaşlı nüfusun %41,4’ü (5 bin 718 kişi) erkeklerden, %58,6’sı ise (8 bin 90 kişi) kadınlardan oluşmaktadır. Merkez ilçedeki yaşlı nüfusun %60,8’i (8 bin 389 kişi) ilçe merkezinde ikamet ederken %39,2’si (5 bin 419 kişi) köylerde yaşamaktadır. Merkez ilçeyi sırasıyla İnebolu (%16,1) ve Doğanyurt (%16,9) izlemiştir. Kastamonu’ya bağlı ilçelerin tamamında yaşlı nüfus oranı, Türkiye oranı olan %8,3’ten büyüktür.
Ortanca yaşın en yüksek olduğu 5. il
Nüfusun yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşı olarak tabir edilen ortanca yaş ülkemizde toplamda 31,4, kadınlarda 32, erkeklerde ise 30,8 olarak açıklandı. Ortanca yaşın toplamda en yüksek olduğu il 39,6 ile Sinop olurken ikinci sırada 39,1 ile Balıkesir bulunmaktadır. Balıkesir ilini 38,8 ortanca yaş ile Edirne takip etmektedir. Ortanca yaşı en düşük iller ise 19,5 ile Şırnak ve Şanlıurfa’dır. Kastamonu, toplamda 38,2 olan ortanca yaş ile 81 il arasında 5. sırada yer almaktadır. Kastamonu’da erkeklerde ortanca yaş 36,8 iken kadınlarda 39,7 olmuştur.”