Veliler anaokulu soruyor

MUSTAFA AFACAN

İlimizde kamunun devam eden eğitim yatırımlarında tamamlanan “20”, devam eden “15” yatırım var, toplam “35” yatırım içinde “anaokulu” yok, ilimizin “okul öncesi” eğitime verdiği değeri varın buradan anlayın…
“Okul öncesi” olmadan “okul” olur mu?

(Veliler soruyor…
“Çocuğumuzu anaokuluna nereye yazdıralım?”)

İl genelinde yakın vakitte tamamlanan yahut devam eden “35” eğitim yatırımı içinde “ilaç” niyetine bir tane “okul öncesi eğitim kurumu” olmaz mı?…
Bu nasıl eğitim planlaması?

Varsıl vatandaş için sorun “sıfır”…
Özel okul öncesi eğitim seçenekleri “sıra sıra”.

Daha “büyük” düşünen aileler var misal…
Özel okul öncesi öğretmen tutuyor; “evde eğitim”.

“Orta direk” ve yoksul vatandaşlar namınadır yekûn dertlenmem…
Çocukları eğitim hayatına en baştan “tur yemiş” başlıyor.

Eğitimde fırsat eşitliği olmazsa…
Hayatın genelinde fırsat eşitliği olur mu?

Ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının hayat çizgileri en baştan mı çiziliyor?..
Reva mı?

Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendikten sonra…
Üstünü çekiştir babam çekiştir ne fayda.

(İlimizin okul öncesi haline ilişkin evvel zamanlarda bir dünya yazı yazdım, örneklerle kimi Doğu vilayetlerinden bile geride olduğumuzu izah etmeye çalıştım…
“Tınlayan” kim?)

Okul öncesi eğitimde ilimizin halini anlamak için “vicdan” lazım…
Harekete geçmek için de “cesaret”.

(Merkez ilçede, kamunun kayıtlarına göre, 1’i özel eğitim bireylere olmak üzere toplam 6 anaokulu var, 5 anaokulunun 3’ü “sponsor”, 2’si üniversite kaynaklı…
Bakanlığın “siftahı” yok.)

  • ••

Not:Van  il Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden aldım…

“Bloom’un yaptığı araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmelerin %50’si dört yaşına, %30’u dört yaşından sekiz yaşına kadar, %20’si ise sekiz yaşından on yedi yaşına kadar oluşmaktadır. On sekiz yaşına 14 kadar olan okul başarısının %33’ü, okulöncesi eğitimle açıklanmaktadır. Tüm bu veriler okul öncesi eğitimin etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Zihinsel gelişimin %50’si ilerleyen yıllarda %30 ve sonra %20’si yadsınamayacak kadar önemli bir değerdir ve zihinsel gelişim bireyin okul başarısıyla doğrudan alakalı olduğu için okul öncesi dönemin okul başarısı ile ilişkisi ve tabi bu dönemde verilecek eğitimin de önemi ve etkisi kolayca anlaşılmaktadır.”

Çocuk 4 yaşına kadar eğitim aldı aldı…
Alan çocuk ile almayan arasındaki fark “yüzde 50”.

Kastamonu’da okul öncesi eğitimi gelin geliştirelim…
Vebali büyük.

 

 MUSTAFA AFACAN