Yabancı öğrenci memnuniyetinde çaktık

mafacanAsya ve Afrika kıtaları yoğunluklu olmak üzere çeşitli ülkelerden yüzlerce yabancı öğrenci üniversitemizde okuyor, şehrimizde öğrenimleri boyunca misafir oluyor…

Hem üniversitemiz hem şehrimiz yabancı öğrenci memnuniyetinde sınıfta kalmış durumda ne var ki.

Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜniAr) “Yabancı Uyruklu Öğrenci Memnuniyet Araştırması” (YÖMA-2017) yaptı…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmanın temel amacı ülkemizdeki yabancı uyruklu (uluslararası) öğrencilerin üniversitelerimizden ve bulundukları şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri ve şehirleri yabancı öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamak.

2016-2017 öğretim yılında en az 75 yabancı uyruklu lisans öğrencisi bulunan toplam 114 devlet ve vakıf üniversitesi belirlendi, her üniversiteden en az 20 öğrenciye yüz yüze görüşme yoluyla uygulanan anketlerle veri toplandı…

Devam ettikleri üniversitedeki eğitim ve öğretimden memnuniyetleri, bulundukları üniversitenin yerleşkesinden ve bu yerleşkedeki yaşamdan memnuniyetleri, kendilerine sağlanan akademik destek ve ilgiden memnuniyetleri, kayıtlı oldukları üniversitenin yönetim ve işleyişinden memnuniyetleri, üniversitelerindeki öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginlik düzeyinden memnuniyetleri, kendilerine üniversitelerince sunulan kişisel gelişim ve kariyer desteği olanaklarından memnuniyetleri” soruldu.

Hem şehrimiz hem de üniversitemiz…

Sınıfta kaldı.

Karneye bakar mısınız?…

Şehir Memnuniyeti İl Sıralaması”nda ilimiz 66 şehir arasında 58’inci. Şehrimiz “FF” puanı ile “Memnuniyetsizliğin Yüksek Olduğu Şehir” klasmanında ne yazık ki. “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda Kastamonu Üniversitesi 114 üniversite arasında 91’inci. Türkiye ortalamasının 58’inci sıradaki üniversite olduğunu ifade edeyim. “Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda Kastamonu Üniversitesi 83 üniversite arasında 62’nci.

Üniversitelerin Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı Sıralaması”nda 114 üniversite arasında 88’inci. “Üniversitelerin Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu Sıralaması”nda 114 üniversite arasında 83’üncü. “Üniversitelerin Akademik Destek ve İlgi Sıralaması” 114 üniversite arasında 88’inci. “Üniversitelerin Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması”nda 114 üniversite arasında 79’uncu. “Üniversitelerin Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği Sıralaması”nda 114 üniversite arasında 91’inci. “Üniversitelerin Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği Sıralaması”nda 114 üniversite arasında 91’inci. “Devlet Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralamaları”nda 83 üniversite arasında 62’nci.

Eve konuk davet edilecekse bile eğer hakkıyla ağırlanabilecekse davet edilmesi gerekmez mi?…

Yüzlerce yabancı öğrenci söz konusu olunca hem üniversitemizin hem de şehrimizin söz konusu ev sahipliğine daha bir özen ve önem göstermesi gerekmez mi?

Bu karne düzelir mi?…

Emare göremiyorum.

Not 1: Hazır söz yabancı öğrencilerin Kastamonu Üniversitesi’nden ve Kastamonu’dan memnuniyetinden açılmışken, Kastamonu Üniversitesi Rektörü ve ekibi 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Moldova Cumhuriyetini ziyaret etti, Kastamonu Üniversitesi’nin milletlerarası sürecini güçlendirmek maksadıyla ve akademik işbirlikleri tesis etmek üzere çeşitli üniversite ve kurumlarda temaslarda bulundu…

İşbirliği protokolü imzalandı, kararlar verildi.

Yabancı öğrenci memnuniyetinin zirvede olduğu şehrimize ve üniversitemize bekleriz Moldovalı gençleri…

Koşa koşa gelsinler.

Not 2: Kastamonu Üniversitesi resmi internet sitesinde yayımlanan metinlerden tırnak içinde alıntı yapmamaya karar verdim…

İmla sıfır çünkü.

Edebiyat fakültesi olan bir üniversitenin haber metinlerini…

İlkokul seviyesinde bile kaleme alamaması çok acı.

mustafa-afacan-bant