Yatırım programı ve Kastamonu

mafacanHer ne kadar illerin yatırım bütçeleri henüz ilan edilmiş olmasa da, mevcut durum ve hedefleri gösterir bir içerik halinde 2016 Yılı Yatırım Programı açıklandı…

Programa göz gezdirdikten sonra dilime bir şarkı takıldı ilimiz namına her nedense, “Orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür.”

“17/10/2015 Tarihli ve 29505 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 12/10/2015 Tarihli ve 2015/8190 Sayılı 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2016 Yılı Programı” hafta sonu Resmi Gazete’nin mükerrer sayında yayımlandı…

Okunmasını şiddetle tavsiye ederim; vilayetimizi ve komşularımızla birlikte bölgemizi, sıkletimizdeki diğer vilayetler ve bölgeler ile karşılaştırmak namına birebir çünkü.

Bugün fazlaca yoruma girmeden çeşitli alanlardan yüzeysel birkaç örnek vermekle yetineceğim sadece…

Derya deniz maşallah, önümüzdeki günlerde bol bol derine dalarız nasılsa.

Ulaşım…

“Ankara merkez olmak üzere hızlı tren çekirdek ağının oluşturulması kapsamında; Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hatları işletmeye açılmış olup; Ankara-Sivas Hızlı Tren, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir Hızlı Tren ve Bursa-Yenişehir demiryolu inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattının etüt proje çalışmaları sürdürülmektedir.”.

(Doğu, Güney, Batı yönler tastamam çok şükür…

Ya Ankara’nın kuzeyine düşen vilayetlerde de yaşayanlar varsa?)

Turizm…

“Kış turizmi açısında rekabet gücü yüksek olan Doğu Anadolu Bölgesi için Kış Turizmi Master Planı hazırlanacaktır. Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar… Master Plan kapsamında bölgenin kış turizmi potansiyeli değerlendirilerek öncelikli alanlar belirlenecek, kış turizmi merkezlerine yönelik yatırım planlaması yapılacak ve kış turizm merkezilerimde yeni işletmecilik modelleri geliştirilecektir.”

(Doğu Anadolu Bölgesi için ne güzel bir proje…

Ya Ilgaz, Yurduntepe, Yıldıztepe, Kartalkaya ile Batı Karadeniz?)

Kalkınma…

GAP Eylem Planı kapsamında 2008-2014 döneminde toplam 22.5 milyar TL harcama yapılmıştır. 2014-2018 döneminde 50 kuruluşun sorumlu olduğu 115 eylem için 26.6 milyar tl harcama öngörülmektedir… DAP Eylem Planı kapsamında 2014-2018 döneminde 52 kuruluşun sorumlu olduğu 126 eylem için toplam 21 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmektedir… DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014-2018 döneminde toplam 10.4 milyar TL kaynak aktarılması planlanmıştır… KOP Eylem Planı kapsamında 2014-2018 döneminde 31 kuruluşun sorumu olduğu 92 eylem için toplam 9.9 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmektedir.”

(Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz, Konya Ovası şahlanıyor…

Batı Karadeniz Bölgesi için ne düşünülüyor peki?)

Devletin 2016 yılı hedefleri çok büyük…

Batı Karadeniz Bölgesi’ne bakışı ise tam tersi.

•••

Not: 2016 Yılı Yatırım Programı’ndan bu paragraf ise bu yılın sonuna kadar özelleştirilecek olan Kastamonu Şeker Fabrikası için…

“Özelleştirme programındaki TÜRKŞEKER’in fabrikalarının üretim maliyetleri arasındaki büyük farklılık dikkate alınarak, verimlilik ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürebilecek olanların tespit edilmesi ve şirketin yeniden yapılandırılması ihtiyacı devam etmektedir.”

 

 

 

 

 

.