Yem fiyatları İGM'ye taşındı

İGM’nin dünkü oturumunda, Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan taşeron ve mevsimlik işçilerinin sorunlarının yanı sıra, KDV indirimi sonrasında gübrede yaşanan indirimin yem fiyatlarında yansımaması görüşüldü.

 

ERHAN VEREN

İl Genel Meclisi’nin Mart ayı üçüncü oturumunda komisyon raporları görüşüldü. İlk olarak Ormanı Koruma ve Erozyonu Önleme Komsiyonu’nun Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron ve mevsimlik işçilerin sorunlarının tespit edilmesini ve bu sorunların çözüm yollarını ön gören rapor görüşüldü.

Komisyon Cemalettin Sarı tarafından okunan raporda, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 365 taşeron işçinin görev aldığı, 5 ay 29 gün çalışan mevsimlik işçi sayısının ise her yıl değiştiğine dikkat çekildi.

Özellikle yangın sezonu döneminde çalıştırılan mevsimlik işçilerin çalışma süresinin uzatılması gerektiğini belirten Cemalettin Sarı, Orman teşkilatında 2006 yılından bu yana kadroya geçen personel bulunmadığını kaydetti.

İGM’nin ikinci gündemi ise hükümet tarafından yemde ve gübrede yapılan KDV indiriminin gübrede fiyatlara yansımasına rağmen yemde fiyatlara yansımamasıyla ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu oldu.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı da olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Mehmet Butur tarafından okunan raporda, indirimin gübre fiyatlarına yüzde 10 civarında yansıdığı, ancak yemde bunun görülmediğine dikkat çekildi.

Mehmet Butur, “KDV yüzde 18 iken gübre fiyatı 64 TL’den 54 TL’ye, üre 62 TL’den 51 TL’ye, nitrat 48 TL’den 43 TL’ye düşmüştür. Buradaki rakamlar bize yüzde 10 civarında bir indirime gidildiğini göstermektedir. Ancak süt yemi 55 TL, buzağı büyütme yemi 55 TL, buzağı başlangıç yemi 57 TL, besi yemi 48 TL, düve yemi 49 TL olmuştur. Bu rakamlar KDV indiriminden önceki yem fiyatlarının üzerindedir. İlk etapta KDV indirimiyle yem fiyatlarında kısa süreli bir indirim yaşanmıştır. Ancak bakanlığın bütün iyi niyetli çalışmalarına rağmen üreticilerimize yansımamıştır” dedi.

Yemde girdi fiyatları nedeniyle piyasa satış rakamlarında bir değişiklik olmadığını tespit ettiklerini de söyleyen Mehmet Butur, “Kış aylarında kesif yeme olan talebin artması nedeniyle ve azalan un ihracatı etkisiyle kepek üretiminin azalması ve fiyatının yükselmesi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaya müdahale etmemesi gibi etkenlerin yem fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 4 oranında bir maliyet artışı getirdi. Yüzde 8’lik KDV indirimi tamamıyla üreticiye yansıtılmadı. KDV indirimi olmasaydı üretici yemi şu an yüzde 4 civarında daha pahalı alacaklardı. Üreticimiz KDV indirimi ile bu artıştan etkilenmedikleri gibi ilk etapta yüzde 2 ila 4 arasında bir indirimden faydalanmışlardır. Ama şuan yem fiyatları indirim öncesi fiyatların üstündedir” diye konuştu.

İGM ayrıca, Daday’daki İl Özel İdaresi’ne ait olan Sellektör binasını, AK Parti’nin İhsangazi İGM üyesi Necmi Aladağ’ın red oyuna karşı oy çokluğu ile örnek sera projesinde kullanılmak üzere 3 yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Toplantıda, İşçi Pozisyon Değişikliğinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin çıkartılması ve İşçi Pozisyonları Görev Tanımları Yönetmelik Taslağı’nın hazırlanması konusunda oy birliği ile İl Özel İdaresi’ne yetki verildi.