Yeni Defterdar İhsan Mintaş

2014 yılından bu tarafa vekaleten yürütülmekte olan Kastamonu Defterdarlığı’na dün atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete’den de duyurulan atama kararına göre Kastamonu’nun yeni defterdarı İhsan Mintaş oldu. Karaman Defterdarlığı’ndan Kastamonu’ya atanan İhsan Mintaş’ın önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.
Kastamonu Defterdarlığı görevi 9 Ekim 2014 tarihinden bu tarafa Ali Ateş’in vekaletinde yürütülüyordu.
İHSAN MİNTAŞ KİMDİR?
1971 tarihinde Ağrı Hamur’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hamur’da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 26.03.1992 tarihinde Kayseri Defterdarlığı Akkışla Malmüdürlüğü’nde Muhasebe Memuru olarak göreve başladı. 1995 yılında aynı yere Muhasebe Şefi olarak atandı. 1997 yılında Kayseri Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nde Muhasebe Şefi, 1999 yılında Artvin Ardanuç Mal Müdürlüğü’ne Saymanlık Müdür Yardımcısı, 2002 yılında Adıyaman Defterdarlığı Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. 26 Haziran 2007 tarihinde Defterdar Yardımcısı olarak Siirt Defterdarlığı’na atanmış olup 26 Temmuz 2008 tarihinden itibaren Eskişehir’de Defterdar Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Bingöl Defterdarlığı’nı tedviren yürütmek üzere bakanlıkça 22 Şubat 2010 tarihli onayı ile atanmış ve 03 Mart 2010 tarihinde görevine başlamıştı. Bingöl Defterdar Yardımcılığı’ndan Bingöl Defterdarlığı’na asil olarak atandı. Son olarak 2013 yılından bu tarafa da Karaman Defterdarı olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.