“Yüzyıllık yalnızlık”

23 Nisan 1920’den bugüne…

İçerdeki bağımsızlık karşıtlarına rağmen kuruldu.

Ulusal kurtuluş savaşına başkomutanlık yaptı.

İşgal devletlerinin birinci hasmı oldu.

İşgal ordularının Ankara önlerindeki ayak seslerini işitti.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

En hakiki mürşidin ilim olduğunu duyurdu.

Fikri hür, vicdanı hür, aklı hür nesillere ebelik etti.

İçerdeki bağımsızlık karşıtlarından yakasını kurtaramadı.

Emperyalizm işbirlikçisi askeri darbelerle kapatıldı.

Envai muhtıraların saldırısına uğradı.

İşgal ordularının yapamadığını milli ordusunun içine yuvalanan işbirlikçi hainler becermeye yeltendi, uçakla bombardımanına uğradı, yıkılmadı.

Bir uçtan diğer uca “ulusal egemenlik” düşmanı ne kadar fitne fücur varsa alayının kadim hedefi.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmünün ceremesini yüzyıldır çekti.

Acı acı gülümsüyor.

Zerre yorgunluğu yok.

Geçtiği yollardan nice yüzyıllar daha geçmeye revan.

 

MUSTAFA AFACAN