19. Yüzyılda Kastamonu’nun en zengin ve en eski aileleri

Prof. Dr. Eyüp Akman

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinden ele geçen 1300/1884 tarihli bir belgede Kastamonu ve ilçelerinin en eski ve en zengin ailelerinin adı yazmaktadır. Bu belgeyi değerli araştırmacı Fazıl Çiftçi bize vermiştir. Beraber, Latin alfabesine aktardığımız belge metni aşağıdadır.

“Kastamonu vilâyetinde kâin şehir ve kasabâtda bulunan ve ahâli meyanında en kadim ve haysiyetli ve servetçe ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olanların şöhret ve isimlerini mübeyyin cetveldir.”

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunanServet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
KASTAMONU Şemsî -zâde rıf’atlü Hacı Mustafa Beyİzbeli-zâde Hacı Mehmet Bey
KastamonuŞükrü Efendi-zâde rıf’atlü Sâlim EfendiŞemsi-zâde Ahmet Bey
KastamonuUrgânî-zâde fütüvvetlü Hacı Bahâ EfendiMütekâidînden Mehmet Ali Bey
KastamonuNakşibendi dergâhı postnişini şeyh Seyid EfendiYüzbaşılıktan mütekâid Hacı Ahmet Ağa
KastamonuŞâ’bân-ı Veli dergâhı postnişini şeyh Sa’îd EfendiHacı Yoraki-zâde Yuvanaki Ağa
KastamonuFaziletlü Müftü EfendiKalıncı-zâde Yuvanaki Ağa
KastamonuHidâyet-zâde Âbidin Efendiİslam-zâde Numan Efendi
KastamonuHacı Müftü-zâde Hacı Mecîd EfendiMuhzır-zâde Mehmet Ağa
KastamonuNâkibü’l Eşrâf Kâim-i makâmı mükerremetlü İbrahim EfendiAlay Kitabetinden mütekâid Mustafa Hamdi Efendi
KastamonuMüftü-zâde Cemal EfendiMovis oğlu Yani Ağa
KastamonuBiraderi Zeynelabidin EfendiHacı Yorgi-zâde Mike Ağa
KastamonuHalil Efendi-zâde Hacı İzzet BeyMihail-zâde Bedos Ağa
KastamonuBiraderi Hacı Âsım BeyDanyel Ağa
KastamonuUğurlu-zâde Hafız Lütfi BeyAbramyan Ohannes Efendi
KastamonuSimyon-zâde rıf’atlü Hacı Bedos Efendi 
KastamonuKeskin-zâde Rıza Efendi 
KastamonuKara Kadı-zâde Mehmet Âli Efendi 
KastamonuBeledî Reisi Fahrettin Efendi 
İNEBOLU Dergâh-ı âli kapucubaşlarından Hacı Mehmet KaptanHacı Bekir Ağa
İneboluEmir-zâde Hacı Yakup BeyKaragülle-zâde Hacı Hüseyin Ağa
İneboluHacı Ahmet-zâde Mehmet KaptanArap İsmail-zâde Ömer Ağa
İnebolu Hacı Anastaş Ağa
İnebolu Kozma Ağa
EVRENYE ve Küre nahiyeleriRaşit Efendi-zâde Ömer EfendiTopaloğlu Hacı Mustafa Ağa
EvrenyeRaşit Efendi-zâde Abdi AğaYorgancı-zâde Hacı Ahmet Ağa
EvrenyeYüzbaşı-zâde Hacı Ahmet Ağa 
EvrenyeKörağa-zâde İsmail Kaptan 
TAŞKÖPRÜ El-hacc Tayyib Müderris Efendi 
TaşköprüVelibey-zâde Mustafa Ağa 

 

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunanServet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
TaşköprüKadı-zâde Mustafa Ağa 
TaşköprüHamamcı Mustafa Ağa 
TaşköprüVidinli-zâde Mehmet Efendi 
TaşköprüNizamiye binbaşılığından mütekâid Hüseyin Efendi 
TaşköprüDest Şirin-zâde Hasan Bey 
TaşköprüTabbak Hüseyin Ağa 
TaşköprüBeledî Reisi Salih Ağa 
TaşköprüEmin Efendi 
TaşköprüHalil Efendi 
CİDE Hasançelebi-zâde Mustafa BeyHasan Usta-zâde Mehmet Ali Kaptan
CideMakaracı-zâde Emin EfendiEyüp Ağa-zâde Mehmet Bey
CideHasançelebi-zâde İzzet beyHacı Mehmet Efendi
CideHalilbey-zâde Ahmet beyMakaracı-zâde Hasan Yazıcı
CideKarasüleyman-zâde Nazım EfendiHalil Efendi
CideKaraahmet-zâde Musa EfendiAlemdar-zâde Ali Yazıcı
Cideİlyas-zâde Mehmet Ali KaptanMustafa Yazıcı
Cideİlyas-zâde Ali Osman KaptanOsman-zâde Bilal Ağa
CideYarımağa-zâde Mehmet Ağaİshakbayraktar-zâde İshak Ağa
Cideİlyas-zâde İlyas KaptanÂbidin-zâde Osman Ağa
Cideİslambey-zâde Yahya AğaHamza-zâde Hüseyin Ağa
CideHacıçavuş-zâde Ahmet EfendiKırca Ali-zâde Ali Ağa
Cide Hacı-zâde Mehmet Ağa
Cide Karasüleyman-zâde Recep Ağa
  Salih Ağa
SAFRANBOLUMüftü-yü belde Reis-zâde Hacı Mehmet Hilmi EfendiGemükçü Yordan Ağa
SafranboluAyıntap-zâde Hacı Mehmet AğaMahdumu Hristo Efendi
SafranboluAsmaz-zâde Hacı İsmail AğaSandık Emini sâbık Hacı Bedos Ağa
SafranboluKilecioğlu Hacı Mehmet Ağa 
SafranboluHacı Bedos Ağa 
ARAÇMacar-zâde Bahattin BeyKütük-zâde Ali Bey
AraçKarabey-zâde Hacı Mustafa AğaTahir-zâde Mahir Ağa
AraçBoz-zâde Bekir AğaVelioğlu Emin Ağa
AraçYanık-zâde Süleyman EfendiHacı Mahmut Efendi
AraçAkdeli-zâde Hacı Mehmet AğaPehlivan-zâde Hacı Mehmet Ağa
AraçOmuzlu-zâde Numan Ağa 
AraçGöğçü-zâde Âbidin Bey 
TOSYAŞerif-zâde Sadık BeySefaoğlu Hacı Mehmet Efendi
Tosyaİmam Haseki-zâde Ahmet EfendiKoşumoğlu Hacı İsmail Ağa
TosyaAlibey-zâde İsmail BeyHelvacı-zâde Hacı Hasan Ağa
TosyaKocaağa-zâde İsmail BeyŞeyh İsmail Efendi
TosyaHasanbey-zâde Mustafa beyÇil Müftü-zâde Ömer Efendi
TosyaÇapuroğlu Anastas EfendiHasanbey-zâde Mehmet Bey
TosyaMoraelı Hacı Numan EfendiRukye-zâde Hacı Mehmet Ağa

 

 

 

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunanServet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
TosyaKaraismail-zâde Hacı Müştak EfendiKüçük Ahmetoğlu Tevfik Ağa
TosyaGâfil-zâde Ahmet BeyPeltecioğlu Mehmet Ağa
Tosya Rüstem-zâde Mustafa Ağa
Tosya Hacı Sava Ağa
Tosya Haralambos Ağa
Tosya Tanas Ağa
Tosya Simyon Ağa
DADAYMuratçavuş-zâde Mahmut EfendiHatip-zâde Mehmet Efendi
DadayKarakaş-zâde Sadık EfendiEvliya-zâde Mustafa Ağa
DadayMuratçavuş-zâde Abdullah EfendiBerberzâde Hüseyin Ağa
DadayMuratçavuş-zâde Abdullah AğaHasanefendi-zâde Hasan Ağa
DadayMolla-zâde Mustafa AğaÇavuş-zâde Hacı Numan Ağa
DadayKaraahmet-zâde Hüsamettin EfendiKaragöz-zâde Hacı Osman Efendi
DadayKöse-zâde Kadir AğaKaragöz-zâde İbrahim Efendi
DadayKöse-zâde Hacı Mehmet AğaKarakethüda-zâde Hasan Ağa
DadaySamancı-zâde Mehmet AğaEmirkadı-zâde Mehmet Bey
DadayMüftü-zâde Osman AğaBostancı-zâde Hasan Efendi
Daday Terzi-zâde İsmail Efendi
Daday Esebey-zâde Tahir Bey