19. Yüzyılda Kastamonu’nun en zengin ve en eski aileleri

Prof. Dr. Eyüp Akman

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinden ele geçen 1300/1884 tarihli bir belgede Kastamonu ve ilçelerinin en eski ve en zengin ailelerinin adı yazmaktadır. Bu belgeyi değerli araştırmacı Fazıl Çiftçi bize vermiştir. Beraber, Latin alfabesine aktardığımız belge metni aşağıdadır.

“Kastamonu vilâyetinde kâin şehir ve kasabâtda bulunan ve ahâli meyanında en kadim ve haysiyetli ve servetçe ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olanların şöhret ve isimlerini mübeyyin cetveldir.”

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunan Servet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
KASTAMONU Şemsî -zâde rıf’atlü Hacı Mustafa Bey İzbeli-zâde Hacı Mehmet Bey
Kastamonu Şükrü Efendi-zâde rıf’atlü Sâlim Efendi Şemsi-zâde Ahmet Bey
Kastamonu Urgânî-zâde fütüvvetlü Hacı Bahâ Efendi Mütekâidînden Mehmet Ali Bey
Kastamonu Nakşibendi dergâhı postnişini şeyh Seyid Efendi Yüzbaşılıktan mütekâid Hacı Ahmet Ağa
Kastamonu Şâ’bân-ı Veli dergâhı postnişini şeyh Sa’îd Efendi Hacı Yoraki-zâde Yuvanaki Ağa
Kastamonu Faziletlü Müftü Efendi Kalıncı-zâde Yuvanaki Ağa
Kastamonu Hidâyet-zâde Âbidin Efendi İslam-zâde Numan Efendi
Kastamonu Hacı Müftü-zâde Hacı Mecîd Efendi Muhzır-zâde Mehmet Ağa
Kastamonu Nâkibü’l Eşrâf Kâim-i makâmı mükerremetlü İbrahim Efendi Alay Kitabetinden mütekâid Mustafa Hamdi Efendi
Kastamonu Müftü-zâde Cemal Efendi Movis oğlu Yani Ağa
Kastamonu Biraderi Zeynelabidin Efendi Hacı Yorgi-zâde Mike Ağa
Kastamonu Halil Efendi-zâde Hacı İzzet Bey Mihail-zâde Bedos Ağa
Kastamonu Biraderi Hacı Âsım Bey Danyel Ağa
Kastamonu Uğurlu-zâde Hafız Lütfi Bey Abramyan Ohannes Efendi
Kastamonu Simyon-zâde rıf’atlü Hacı Bedos Efendi  
Kastamonu Keskin-zâde Rıza Efendi  
Kastamonu Kara Kadı-zâde Mehmet Âli Efendi  
Kastamonu Beledî Reisi Fahrettin Efendi  
İNEBOLU Dergâh-ı âli kapucubaşlarından Hacı Mehmet Kaptan Hacı Bekir Ağa
İnebolu Emir-zâde Hacı Yakup Bey Karagülle-zâde Hacı Hüseyin Ağa
İnebolu Hacı Ahmet-zâde Mehmet Kaptan Arap İsmail-zâde Ömer Ağa
İnebolu   Hacı Anastaş Ağa
İnebolu   Kozma Ağa
EVRENYE ve Küre nahiyeleri Raşit Efendi-zâde Ömer Efendi Topaloğlu Hacı Mustafa Ağa
Evrenye Raşit Efendi-zâde Abdi Ağa Yorgancı-zâde Hacı Ahmet Ağa
Evrenye Yüzbaşı-zâde Hacı Ahmet Ağa  
Evrenye Körağa-zâde İsmail Kaptan  
TAŞKÖPRÜ El-hacc Tayyib Müderris Efendi  
Taşköprü Velibey-zâde Mustafa Ağa  

 

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunan Servet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
Taşköprü Kadı-zâde Mustafa Ağa  
Taşköprü Hamamcı Mustafa Ağa  
Taşköprü Vidinli-zâde Mehmet Efendi  
Taşköprü Nizamiye binbaşılığından mütekâid Hüseyin Efendi  
Taşköprü Dest Şirin-zâde Hasan Bey  
Taşköprü Tabbak Hüseyin Ağa  
Taşköprü Beledî Reisi Salih Ağa  
Taşköprü Emin Efendi  
Taşköprü Halil Efendi  
CİDE Hasançelebi-zâde Mustafa Bey Hasan Usta-zâde Mehmet Ali Kaptan
Cide Makaracı-zâde Emin Efendi Eyüp Ağa-zâde Mehmet Bey
Cide Hasançelebi-zâde İzzet bey Hacı Mehmet Efendi
Cide Halilbey-zâde Ahmet bey Makaracı-zâde Hasan Yazıcı
Cide Karasüleyman-zâde Nazım Efendi Halil Efendi
Cide Karaahmet-zâde Musa Efendi Alemdar-zâde Ali Yazıcı
Cide İlyas-zâde Mehmet Ali Kaptan Mustafa Yazıcı
Cide İlyas-zâde Ali Osman Kaptan Osman-zâde Bilal Ağa
Cide Yarımağa-zâde Mehmet Ağa İshakbayraktar-zâde İshak Ağa
Cide İlyas-zâde İlyas Kaptan Âbidin-zâde Osman Ağa
Cide İslambey-zâde Yahya Ağa Hamza-zâde Hüseyin Ağa
Cide Hacıçavuş-zâde Ahmet Efendi Kırca Ali-zâde Ali Ağa
Cide   Hacı-zâde Mehmet Ağa
Cide   Karasüleyman-zâde Recep Ağa
    Salih Ağa
SAFRANBOLU Müftü-yü belde Reis-zâde Hacı Mehmet Hilmi Efendi Gemükçü Yordan Ağa
Safranbolu Ayıntap-zâde Hacı Mehmet Ağa Mahdumu Hristo Efendi
Safranbolu Asmaz-zâde Hacı İsmail Ağa Sandık Emini sâbık Hacı Bedos Ağa
Safranbolu Kilecioğlu Hacı Mehmet Ağa  
Safranbolu Hacı Bedos Ağa  
ARAÇ Macar-zâde Bahattin Bey Kütük-zâde Ali Bey
Araç Karabey-zâde Hacı Mustafa Ağa Tahir-zâde Mahir Ağa
Araç Boz-zâde Bekir Ağa Velioğlu Emin Ağa
Araç Yanık-zâde Süleyman Efendi Hacı Mahmut Efendi
Araç Akdeli-zâde Hacı Mehmet Ağa Pehlivan-zâde Hacı Mehmet Ağa
Araç Omuzlu-zâde Numan Ağa  
Araç Göğçü-zâde Âbidin Bey  
TOSYA Şerif-zâde Sadık Bey Sefaoğlu Hacı Mehmet Efendi
Tosya İmam Haseki-zâde Ahmet Efendi Koşumoğlu Hacı İsmail Ağa
Tosya Alibey-zâde İsmail Bey Helvacı-zâde Hacı Hasan Ağa
Tosya Kocaağa-zâde İsmail Bey Şeyh İsmail Efendi
Tosya Hasanbey-zâde Mustafa bey Çil Müftü-zâde Ömer Efendi
Tosya Çapuroğlu Anastas Efendi Hasanbey-zâde Mehmet Bey
Tosya Moraelı Hacı Numan Efendi Rukye-zâde Hacı Mehmet Ağa

 

 

 

 

Bulunduğu şehir ve kasaba En kadim ve haysiyetli bulunan Servet ve emlakçe ahâli-yi sâireden mümtaz olan
Tosya Karaismail-zâde Hacı Müştak Efendi Küçük Ahmetoğlu Tevfik Ağa
Tosya Gâfil-zâde Ahmet Bey Peltecioğlu Mehmet Ağa
Tosya   Rüstem-zâde Mustafa Ağa
Tosya   Hacı Sava Ağa
Tosya   Haralambos Ağa
Tosya   Tanas Ağa
Tosya   Simyon Ağa
DADAY Muratçavuş-zâde Mahmut Efendi Hatip-zâde Mehmet Efendi
Daday Karakaş-zâde Sadık Efendi Evliya-zâde Mustafa Ağa
Daday Muratçavuş-zâde Abdullah Efendi Berberzâde Hüseyin Ağa
Daday Muratçavuş-zâde Abdullah Ağa Hasanefendi-zâde Hasan Ağa
Daday Molla-zâde Mustafa Ağa Çavuş-zâde Hacı Numan Ağa
Daday Karaahmet-zâde Hüsamettin Efendi Karagöz-zâde Hacı Osman Efendi
Daday Köse-zâde Kadir Ağa Karagöz-zâde İbrahim Efendi
Daday Köse-zâde Hacı Mehmet Ağa Karakethüda-zâde Hasan Ağa
Daday Samancı-zâde Mehmet Ağa Emirkadı-zâde Mehmet Bey
Daday Müftü-zâde Osman Ağa Bostancı-zâde Hasan Efendi
Daday   Terzi-zâde İsmail Efendi
Daday   Esebey-zâde Tahir Bey