Nasrullah’ta Ahi Bayramı var

  • Esnaf ve sanatkârın ilk planda dayanışma olmak üzere kültürel temellerini meydana getiren ahilik ruhunun tekrardan canlanması için düzenlenen Ahilik Haftası’nda kapsamında bugün ilimizde bir dizi etkinlik düzenlenecek.
  • Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu yayınladıkları mesajlarda “Ahilik” kurumunun Anadolu kültürü anlamında taşıdığı öneme vurgu yaptılar.

Esnaf ve sanatkârın ilk planda dayanışma olmak üzere kültürel temellerini meydana getiren ahilik ruhunun tekrardan canlanması için düzenlenen Ahilik Haftası’nda kapsamında bugün ilimizde bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Esnaf ve Sanatlarlar’ın meslek kuruluşları temsilcileri bugün Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nu makamlarında ziyaret edecek.

Nasrullah Meydanı’nda da saat 13.30’da ise Ahilik töreni düzenlenecek.

Çırak, kalfa ve ustalık belgeleri almaya hak kazananlara sertifikaları verilecek. Yılın ahisi, kalfası ve çırağı da seçilecek. Yine esnaflıkta 50 yılını dolduranlara plaket verilecek. Tören Ahilik pilavı ikramının ardından sona erecek.

Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu yayınladıkları mesajlarda “Ahilik” kurumunun Anadolu kültürü anlamında taşıdığı öneme vurgu  yaptılar.

 VALİ KARADENİZ’İN MESAJI

“Kardeşlik, hoşgörü, güven  ve cömertlik gibi güzel hasletlerin sanatla birleştiği  Ahilik, bir iyilik kurumu olarak Anadolu Selçukluları döneminde başlayan, Osmanlı’da devam ederek günümüze kadar gelen bir yaşam tarzı, hayat biçimi ve önemli bir mirastır.

Adaletli, verimli ve son derece ilkeli bir çalışma sistemini Türk toplumuna kazandırmış,  tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları özünde barındıran Ahilik kültürü teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve Ahilik geleneği, değişmeyen özelliklerimizden  doğruyu  güzeli  gözler önüne sermektedir.

Halkımız tarafından günümüze kadar yaşatılarak aktarılan haksız rekabeti ortadan kaldıran, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, geçmişte yaşanmış, bugün ve gelecekte de yaşanacak gerçek bir yaşam disiplini olan Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, bugün de  tüm insanlığın benimsediği  ortak değerlerdir.

Millet olarak çok zor dönemlerde bile ayakta kalmamızı, güçlükleri yenmemizi, birlik ve beraberliğimizi korumamızı, kültürümüzün ayrılmaz parçası haline gelen toplumsal değerlerimiz sayesinde başarmaktayız. İşte bu nedenle Ahilik kültürü;  dayanışma kurallarını benimseyen milletimize has bir kültür hazinesidir.

Yüzyıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan İlimizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkârlarımızın  geleneksel el sanatları ustalarından,  en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik  ilkelerini  yaşatma gayreti içerisinde olduklarını biliyor,  asırlar öncesinden bugüne uzanan ve  yeni nesillerin yoluna da ışık tutacak olan bu geleneğin anlayışı  içerisinde   hedeflerine güvenle ve istikrarlı adımlarla yürüyen  halkımızın, İlimizin  ve Türkiye’nin maneviyatının muhafazası  ile  sağlam yapı taşlarından biri olmaya devam edeceğine inanıyorum.

Bu vesileyle devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile  birlikte  ülkemizin önemli sanayi, ticaret ve kültür kentleri arasında yerini alan Kastamonu’muzun  gelişimine katkıda bulunan  İlimizin ve Türkiye ekonomisinin temel taşı olan esnaflarımızın, sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını kutluyor; sevgi ve saygıyla selamlıyor,  hayırlı, bol kazançlar diliyorum.”

BAŞKAN VİDİNLİ’NİN MESAJI

“Ahilik ticaretin ötesinde, yüksek bir ahlakın öğretildiği yaşam tarzı, bir felsefedir. Anadolu coğrafyasında kardeşçe yaşamanın temel öğelerinden biri olan ahilik Kastamonu için de çok derin anlamlar taşımaktadır. Kardeş anlamındaki “ahi” kelimesinden gelen ahilik kavramı, toplumumuzda sadece esnaf birliğini sağlamamış, o toplumda yaşayan herkesi birbiriyle kaynaştıran, dayanışma sağlayan bir olgu olmuştur. Yüzyıllar boyu toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bu örgütlenme şekli; toplumsal kimliğimiz açısından çok özel bir kültürdür.

Alın terinin kıymetini öğütleyen Ahi Evran-ı Veli, esnaf ve sanatkarlarımızın kılavuzu oldu, bizlere güzel ahlakı, yoksula sahip çıkmayı, herkesin kendi sanatıyla yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi aşıladı. Malının çokluğuyla değil, kazancının bereketiyle övünen insanların oluşturduğu Ahilik, varlığını sürdürmesi gereken çok önemli bir gelenektir. Bunun için de esnafımıza çok büyük görevler düşmektedir. O sebeple ahilik kavramının günümüzde yaşatılmasının hem ekonomik gelişmemiz açısından, hem de demokrasimizin yerleşmesi ve sosyal barışın yaygınlaşması açısından çok önemlidir.

Bu anlamlı haftada Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet yâd ediyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.”