224 projeye TKDK dokunuşu

TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, IPARD-I Programını başarıyla tamamladıklarını söyledi ve bu süreçte ilimizde 7 başvuru çağrı ilanına çıkıldığını, 224 proje sahibinin yatırımlarının hayat bulduğunu açıkladı.
Kuyulu, “Şimdiye kadar, faydalanıcı katkılarıyla birlikte toplamda 97 Milyon Lirayı bulan yatırım kapsamında Kastamonu TKDK tarafından İlimizdeki çiftçilerimize, yatırımcılarımıza sağlanan toplam hibe tutarı 46,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca faydalanıcılarımıza IPARD yatırımlarının muaf tutulduğu vergiler sayesinde yaklaşık 14 Milyon Liralık  dolaylı bir katkı daha sağlanmıştır” dedi.
Kuyulu, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
Bu destekler sayesinde Kastamonu ilimizde; Tamamı Avrupa Birliği standartlarında olmak üzere 20 adet süt üreten, 12 adet kırmızı et üreten ve 10 adet kanatlı eti üreten tarımsal işletmenin kurulmasına hibe destekleri ile katkı sağlanmıştır.
Yine AB standartlarında gıda güvenliği, hijyen ve çevre koşullarına sahip 1 adet süt işleme, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet et işleme, 2 adet meyve-sebze işleme ve paketleme tesisi IPARD fonları ile ilimize kazandırılmıştır.
Kırsaldan kente göçü önlemek, istihdam ve iş olanaklarını artırmak için atılan adımlar kapsamında ise: çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi kapsamında166 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile arıcılık, 2 adet yerel gıda tarım ürünleri, 9 adet kırsal turizm yatırımına hibe desteği verilmiştir.
Diğer taraftan, gençlere ve kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılıkla, toplam yatırımların yaklaşık %51,3`ü 40 yaş altı (115 adet) genç yatırımcı tarafından;  yatırımların yaklaşık %14,7‘si ise (33 adet) kadın girişimcimiz tarafından hayat bulmuştur.
IPARD kapsamında hibe desteği verdiğimiz 15 binin üzerinde makine-ekipmanın yanı sıra,  geçtiğimiz dönemde ayrıca İl Koordinatörlüğümüz tarafından 141 adet traktör alımı desteklenmiştir.
Sonuç itibariyle ülke genelinde IPARD kapsamında tahsis edilen 1,052 milyar avroluk fonun, 1,047 milyar avrosu hibe olarak yatırımcılarımızla buluşturulmuştur. Avro kurundaki aşırı yükselmenin yanı sıra yatırımlardaki eksik imalat, taahhütlerin yerine getirilememesi gibi faydalanıcılardan kaynaklı faktörlere rağmen fon kullanım oranı %99,31 olarak gerçekleşmiş olup, bu oranla IPARD bileşeni IPA`nın diğer bileşenleri arasında en başarılı bileşen olmuştur.

TKDK destekleri IPARD-II ile devam ediyor
IPARD-II Programında Kurumumuza sunulan yaklaşık 170 projenin kontrollerinde son aşamaya gelinmiş olup, projeleri uygun bulunan yatırımcılarımızla sözleşmeler imzalanacaktır. Bu süreçte sözleşmelerin imzalanabilmesi için “IPARD-II Finansal Anlaşmanın”, ülkemiz ve AB tarafınca imzalanması gerekmektedir. Finansal Anlaşmanın tüm hükümlerine ilişkin her iki tarafça da mutabakat sağlanmış olup, Bakanlar Kurulu onayına müteakip, IPARD-II kapsamında uygun bulunan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanacaktır.
IPARD-II döneminde süt sektörü, et sektörü (kırmızı et ve kanatlı et), manda ve kaz yetiştiriciliği, yumurta tavukçuluğu sektörü, meyve ve sebze, su ürünleri, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi (süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide-fidan, çiçek soğanı ve misel), arıcılık, zanaatkarlık, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. Yatırım yapmayı düşünen tüm vatandaşlarımız Kurumumuza beklenmektedir.”