3 il teşvikte sınıf atladı

Teşvikte 4’üncü Bölge kapsamında olan Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki OSB’lerde yapılacak yatırımların 6’ncı Bölge teşviklerinden yararlanması, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan kararla yürürlüğe girdi.

Teşvikte 4’üncü Bölge’de yer alan bir diğer il olan Kastamonu’daki OSB’lere yapılacak yatırımlar ise öncesinde olduğu gibi yine 5’inci Bölge teşviklerinden yararlanmayı sürdürecek.

Teşvik uygulamasında aynı kapsamda olduğumuz Kars, Ağrı ve Iğdır’a sağlanan avantajdan yatırımcı bekleyen ilimizin hangi sebepler dolayısıyla yararlanamadığı ve Cazibe Merkezleri Programı dışındaki Kilis ilindeki OSB’de yapılacak yatırımlarının niçin program kapsamına dahil edildiği cevap bekleyen bir soru olarak kamuoyu gündemine düştü.

 

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile Doğu ve Güneydoğu illerine ek yatırım avantajları sağlandı.

Teşvikte 4’üncü Bölge kapsamında olan Kars, Ağrı ve Iğdır illerindeki OSB’lerde yapılacak yatırımların 6’ncı Bölge teşviklerinden yararlanması, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan kararla yürürlüğe girdi. OSB yatırımları ile ilgili madde şöyle: “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4’üncü ve 5’nci bölge illerinde organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6’ıncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.”

Karar uyarınca, teşvik sisteminin dördüncü bölge illeri olan Kars, Ağrı ve Iğdır altıncı bölge teşviklerinden yararlanma avantajını elde etmiş oldular. Beşinci bölge illeri olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bulunan OSB’ler, Kilis OSB’de gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, programın altıncı bölgesinde uygulanan desteklerden aynı oran, süre ve şartlarda yararlanacaklar.

İlimiz OSB’leri 5’inci bölge teşvikinden yararlanabiliyor

Kars, Ağrı, Iğdır gibi teşvikte 4. Bölge’de yer alan bir diğer il olan Kastamonu’daki OSB’lere yapılacak yatırımlar ise öncesinde olduğu gibi yine 5. Bölge teşviklerinden yararlanmayı sürdürecekler.

Kilis OSB, Cazibe Merkezleri Programı kapsamına dahil edildi

Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında olmayan Kilis ilinde, OSB’ye yapılacak yatırımlar program kapsamındaki haklardan faylanacak.

Yeni avantajlar

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illere ek avantajları da gündeme getiriyor. Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım ve kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda ise dördüncü ve beşinci bölgelere taşınan tesisler, sigorta primi işveren desteğinden; altıncı bölgeye taşınan tesisler ise bu teşviklere ek olarak gelir vergisi stopajı desteğinden yararlandırılacaklar.

Program dahilindeki illere taşınan yatırımlar ilave asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını yerine getirmeleri halinde ise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacaklar.

Cevap bekleyen soru

Teşvik uygulamasında aynı kapsamda olduğumuz Kars, Ağrı ve Iğdır’a sağlanan avantajdan yatırımcı bekleyen ilimizin hangi sebepler dolayısıyla yararlanamadığı ve Cazibe Merkezleri Programı dışındaki Kilis ilindeki OSB’de yapılacak yatırımlarının niçin program kapsamına dahil edildiği cevap bekleyen bir soru olarak kamuoyu gündemine düştü.