Adres beyanı ve okul kayıtları hakkında duyuru

Adres Kayıt Sisteminin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir. Bu sistem ile adresler belirli standarda kavuşturularak adres bileşenlerinin yer aldığı merkezi veri tabanı oluşturulmuş ve anılan Kanunun 52 nci maddesi gereğince kurum ve kuruluşlara yürütecekleri iş ve işlemlerde Bakanlığımızca tutulan adres bilgilerini kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bilindiği üzere okul kayıtları yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kayıtları esas alınarak yapılmaktadır.

Adres Kayıt Sisteminin sağlıklı çalışması adres bilgilerinin doğru, güvenilir ve güncel tutulması ile mümkündür. Valiliğimize ilkokul, ortaokul ve liselere yerleştirme gerekçesiyle gerçeğe aykırı adres beyanı yapıldığı intikal etmektedir. Nüfus Müdürlükleri Adres Beyanlarından şüphe duyulması halinde kişinin beyanını teyit eden bilgi ve belgeler isteyebileceği gibi gerektiğinde kolluk kuvvetleri aracılığıyla her türlü araştırmayı yaptırmaya yetkilidir.

Yapılan araştırmalarda gerçeğe aykırı adres beyanında bulunduğu tespit edilenlere 1.800,00 TL tutarında idari para cezası uygulanarak, adres kayıtları iptal edilmektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmesi son derece önemlidir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

 

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ