Belediye başkanına açık mektup

Sayın Başkanım,

Müdürlerinizin ve memurlarınızın size bilgi vermediklerini düşünerek üç konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Gerekli emirleri vereceğinizi umarak arz ediyorum.

  • Bir asırdan fazla şehrimizin güzellik ve simgelerinden birisi olan saat kulemiz, yıllar yılı, 24 saat içerisinde bütün şehirden duyulan “dan-dan” sesleriyle halkımıza hem zamanı bildirir hem de bir güzellik sunardı. Bu tarihi saatimizin şimdi hiç sesi çıkmıyor. Yıllardır bu harika sese alışkın Kastamonu, bundan mahrum! Lütfen bu saati zamanlarda çaldırınız, ne olur!
  • Şehrimizin bir diğer simgesi olan çayımız, yakın zamana kadar tabanı tertemiz olarak akıyor, suyu da tertemiz olarak Kastamonu’nun ortasından güzel güzel geçiyordu. Arada bir becerikli belediye elemanları ve makinalarla suyun altı temizlendiği için bugünkü gibi simsiyah ve kirli paslı görüntü olmuyordu! Çayın şehrin başından sonuna kadar tertemiz, pırıl pırıl bir görüntü ile geçmesi için gerekli emri vereceğinize inanarak konuyu takdirinize sunuyorum.
  • Çayın iki tarafında göze çok hoş gelen çimenliklerin de eskiden olduğu gibi temizlenerek yemyeşil ve temiz görüntüye kavuşturulmasını takdirinize sunarım. Gelip gidenlere imrendikleri bir Kastamonu sunalım.

Saygılarla…

Kastamonu yerlisi bir hemşeriniz.