Bilimde gerileyen üniversitemiz

mafacan

Kastamonu Üniversitesi’nin 29 Nisan 2017 tarihli “Kurum İç Değerlendirme Raporu”nu okudum…

Geçmişten günümüze bilimsel çalışmalar namına tam anlamıyla bir “fecaat” ile karşılaştım; üzüntüm büyük.

Kurumların “asli” var olma alanlarında ilerlemeleri beklenirken…

Üniversitemiz bilimsel çalışmalar alanında 2013 yılına nazaran 2016 itibarıyla tam bir gerilemenin içinde.

Hatta kimi dallardaki toplam eser ya da proje sayısına bakıldığında…

Fakülte ve akademisyen sayısının geçen yıla nazaran aşağıda seyrettiği 2013 öncesine göre bile resmen bir gerileme yaşanıyor.

Üniversitemizin kendi yayımladığı veriler üzerinden derlediğim bilgiler aşağıda…

Siyasilerimizin, bürokratlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın bilgisine üzülerek sunuyorum.

Yıllara göre eser dağılımı…

ISI dergilerinde makale 2013 yılında 69, 2016’da 48; uluslararası dergilerde makale 2013 yılında 95, 2016’da 67; kitap veya kitapta bölüm 2013 yılında 24, 2016’da 18; ulusal makale 2013 yılında 68, 2016’da 41; ulusal bildiri 2013 yılında 74, 2016’da 15; diğer yayınlar 2013 yılında 30, 2016’da 22. Sadece bir dalda 3 yıl öncesinin ardında kalmamış akademisyenlerimiz, uluslararası bildiri alanında 2013 yılında 123, 2016’da 189.

Toplamda…

2013 yılında 483 eser, 2016 yılında ise 400.

Keza…

Üniversitemizin kurulduğu 2006 ile 2012 yıllarında kayda geçen bilimsel eser sayısı iki bin 986 iken, 2013 ile 2016 yıllarını kapsayan 4 yılda gerçekleştirilen bilimsel eser sayısı ise bin 772.

Yıllara göre proje dağılımı…

TÜBİTAK projelerinde 2013 yılında 34, 2016’da 19; sanayi tezleri araştırma projelerinde 2013 yılında 1, 2016’da 1; Kalkınma Bakanlığı destekli projelerde 2013 yılında 5, 2016’da 0; BAP destekli araştırma projelerinde 2013 yılında 123, 2016’da 83; diğer ulusal kurumlarca desteklenen projelerde 2013 yılında 12, 2016’da 5; Avrupa Birliği çerçeve projelerinde 2013 yılında 1, 2016’da 0; Avrupa Birliği destekli diğer projelerde 2013 yılında 7, 2016’da 2; uluslararası kurumlarca bilimsel araştırma projelerinde 2013 yılında 3, 2016’da 0; diğer projelerde 2013 yılında 11, 2016’da 2.

Toplamda…

2013 yılında 197, 2016’da 112.

İşin garibi…

2013 yılından itibaren toplam proje dağılımı “197, 185, 157, 112” şeklinde düşüş göstermiş durumda.

Yıllara göre jüri üyeliği dağılımı da hüsran…

2013 yılında 29, 2016’da 20.

Yıllara göre yayın kurulu üyeliği…

2013 yılında 8, 2016’da 6.

Yıllara göre atıf dağılımı…

2013 yılında 258, 2016’da 253.

Yıllara göre etkinlik dağılımı…

2013 yılında 186, 2016’da 150.

Yıllara göre sanatsal faaliyet dağılımı…

2013 yılında 23, 2016’da 7.

Yıllara göre patent dağılımında “maşallah”…

2013 yılında 0, 2016’da 7.

Üniversitemizin bilimsel çalışmaları esas alan üniversite liginde alt sıralarda kaldığını her dile getirdiğimizde geçtiğimiz yıllarda…

Önümüzdeki yıllarda bilimsel çalışmaların artmasıyla birlikte üniversitemizin basamak atlayacağı ifade ediliyordu yönetim tarafından.

Hani nerde kaldı bilimsel çalışmalardaki artış sözleri?..

Bu duruma itiraz edecek kurum yahut şahıs var mı ya da?

mustafa-afacan-bant