Bu gidişle çocuksuz kalacağız!

Yaşlı nüfus oranında Sinop’la birlikte başı çeken ilimizde 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun %39,6’sını oluştururken, bu oran 2007 yılında %24,8’e ve 2020 yılında da %19,6’ya düştü.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kapsamında çocuk nüfusa özel haber bülteninde ülkemiz ve bölge illerimizdeki çocuk nüfusunun mevcut ve gelecekteki yapısı ile ilgili özelliklere yer verdi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılsonu itibariyle Kastamonu nüfusu 376 bin 377 iken, bunun 73 bin 603’ünü çocuk nüfus oluşturdu. 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1985 yılında toplam nüfusun %39,6’sını oluştururken, bu oran 2007 yılında %24,8 ve 2020 yılında %19,6 oldu.

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; çocuk nüfusumuzun %24,9’u 0-4, %27,7’si5-9 , %29,4’ü 10-14 ve %18’i de 15-17 yaş grubunda yer alıyor.

ADNKS sonuçlarına göre; 2020 yılında Kastamonu %19,6 ile en düşük çocuk nüfusu oranına sahip 5. il oldu.

 Alparslan ve Zeynep

ADNKS 2020 yılı sonuçlarına göre; Kastamonu’da yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri Alparslan, Ömer Asaf, Ömer, Kerem ve Yusuf, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Zümra, Azra, Defne ve Eslem oldu.

 Çocuk bağımlılık oranı

Yaş grubu 15-64 olan her 100 kişinin, bakmakla yükümlü olduğu 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı Kastamonu için %24,5 olarak gerçekleşti.

Net okullaşma oranı

Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; Kastamonu’da ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı 2019/’20 öğretim yılında %97,8 oldu. Ortaokulda net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkeklerde %97,6 kızlarda ise %97,9 olduğu görüldü.

Resmi kız çocuk evlilikleri

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2020 yılında %2,5 oldu. İller bazında incelendiğinde ise 2020 yılında Kastamonu ili bu oran ile kız çocuk evlenmelerinin en düşük olduğu 45. il oldu.