Bugün günlerden İnebolu

Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında çok kritik öneme sahip İnebolu’nun, “Kağnı Donanması” ile cepheye sevk edilmek üzere emanetine verilen cephaneyi Yunan donanmasına teslim etmeyip, bunun üzerine Kılkış ve Panter zırhlılarıyla başlatılan bombardımana direnişinin 100. yılı bugün.

İstiklal madalyalı yiğit İnebolu’nun 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü’nde, 100 yıl önce o direnişi gösterme dirayetini sergileyen ilçe yönetici ve komutanlarından halkını, cephane naklinde görev yapan mavnacılarından Kağnı Donanmasının tüm isimsiz neferlerini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.