150 yıllık emek

Kastamonu Belediyesi 150’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor…

Sevabıyla günahıyla, doğrusu yanlışıyla şerbette şekeri bulunanları hatırlamak, geçmişten ders çıkararak geleceğe yürümek yapılması en doğru davranış olsa gerek.

Nice belediye başkanları geldi geçti 150 yıl boyunca, kimi seçimle kimi askeri darbeyle…

Her birine taşüstüne koydukları taş nispetinde şükran duygularımızı sunmalıyız.

Hataları içinse…

Teessürlerimizi.

Safranbolu’nun ardında kalmışsak 70’li yıllarda kültürel mirası korumakta…

Vebali belediye başkanlarının olsa gerek.

Yakılan konaklar…

Dikilen apartmanlar.

Plansız, çirkin, sağlıksız yapılaşmanın faturasının kesileceği adres de…

Belediye başkanları olsa gerek.

Belediye başkanlarının sözünden zerre çıkamayan meclis üyelerini de…

Vebal listesine eklemek lazım haliyle.

Kastamonu şehircilik altyapısında son yıllarda önemli iyileşmeler sağladı…

Temiz su, arıtılmış atık, sürdürülebilir çevre namına daha fazlasını istemeliyiz ama; yetinmemeliyiz, medeniyetin gerektirdiği tüm olanakların halkın ayakları altına serilmesinde diretmeliyiz, olmazsa olmazımız olmalı.

Altyapıda katedilen mesefanin yüzde birini bile üstyapıda (kültür) sağlayamadığımız ise bir gerçek…

Belediye yönetimleri kültür, sanat, eğitim çalışmalarında yaya kaldılar.

Gerek yöresel değerlerin yaşatılması gerekse evrensel şehir kültürüne dair konularda kalem oynatılmadı dense yeri…

Üstyapının belediyeye ilişkin bir çalışma alanı olduğu nedense ıskalandı, akla getirilmedi, kulak arkası edildi

Oysa şehirler beton yığınları ile değil…

Kültürel hazineleri ile ilgi ve beğeni sahibi oluyorlar.

Gaziantep misal…

Beton yığınlarından değil, yemek ve folklorundan kalpleri kazanıyor.

Kadim bir şehir Kastamonu…

150 yıllık belediyesi de bu derin tatihin kanıtı.

Nice 150 yıllara…

Geçmisten ders alarak.

  • ••

Not:

Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın üst yapıya dair gerçekLestirdiği yatırımlar takdire şayan…

Ancak bu yatırımların içini doldurmak ise belediye haricindeki sivil yahut akademik kesimlerin de işbirliğine ihtiyaç duyuyor.

Meslek odaları, üniversite, sivil toplum örgütlerinin…

Kültüre ne kadar yatırım yaptıkları da masaya yatırılmalı.

Karneleri kırık…

Oralı bile değiller.