Gastronomide UNESCO atağı

  • UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Kastamonu’nun da dahil edilmesi için harekete geçildi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi bu konuda Kastamonu Valiliği tarafından kurulan UNESCO Masası ile ortak çalışmalara başlıyor.

 

Kastamonu Valiliği tarafından oluşturulan UNESCO Masası üyeleri Turizm Fakültesi Öğretim üyeleri ile bir araya gelerek “Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Teması” kapsamında Kastamonu’nun başvuru konusunu gündeme aldı.

Mevcut durumda, Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camii UNESCO geçici listesinde yer almaktayken bir daha ki dönemde başvuru yapılabilecek temanın gastronomi konusu olduğu görüşü ağırlık kazandı.

Kastamonu’nun bu konuda birçok yetkinliği ile öne çıkabileceği ve UNESCO’nun bu alandaki sekiz kriteri masaya yatırılarak değerlendirme yaptığına dikkat çekildi.

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından sürdürülmekte olan bilimsel araştırma sonuçlarına göre de Kastamonu’nun bir çok kriter açısından avantajlı durumda olduğu tespit edildi.

Bu tespitler doğrultusundan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Masası kapsamında Gastronomi Teması başvurusunun 2021 yılında yapılmasına yönelik çalışmaların Turizm Fakültesi ile beraber yürütülmesine karar verildi.

Hali hazırda Gaziantep, Hatay ve Afyon UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip. Kastamonu’nun da yapılacak başvuru ile  bu unvanı alması, tanıtım, turizm ve gastronomi açısından şehre önemli kazanımlar sağlaması öngörülüyor. Ancak başvurunun başarı ile sonuçlanabilmesi için şehrin tüm paydaşlarının konuya önem vermesi ve gerekli çalışmaların başlatılması gerekiyor.  Zira diğer şehirlerin de bu konuda başvuru süreçleri devam ediyor. İki yılda bir yapılan başvurularda sadece bir il Gastronomi Şehri seçiliyor. Bu nedenle bu şehirlerle rekabet edebilmek adına 2020 yılının iyi değerlendirilmesi gerekiyor.