“Gazi Kastamonu ” için bir teklif de MHP’den

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kastamonu adının ‘Gazi Kastamonu’ olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu.

Öztürk kanun teklifinin gerekçesinde “Kastamonu halkı vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı ve birliği uğruna her türlü fedakarlığı göstermiştir. Kastamonu’nun Milli Mücadele’de gösterdiği bu fedakarlık ve mücadele neticesinde şehrin “gazi” unvanıyla onurlandırılması uygun olacaktır” dedi.

 

İstanbul’da düzenlenen Kastamonu Günleri’nde KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen tarafından gündeme getirilen ardından da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından destek verilen “GaziKastamonu” teklifine bir destek de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) geldi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı tarafından kanun teklifi ile Meclis’e taşınan ‘Gazi Kastamonu’ ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi de kanun teklifi verdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kastamonu adının ‘Gazikastamonu’ olarak değiştirilmesi için kanun teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu. Halil Öztürk kanun teklifinin gerekçesinde “Kastamonu halkı vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı ve birliği uğruna her türlü fedakarlığı göstermiştir. Kastamonu’nun Milli Mücadele’de gösterdiği bu fedakarlık ve mücadele neticesinde şehrin “gazi” unvanıyla onurlandırılması uygun olacaktır” dedi.

Halil Öztürk’ün verdiği Kanun teklifinin gerekçesi şöyle belirtildi:

“I. Dünya Savaşı sonrasında vatanımızda başlayan emperyalist işgale karşı yurdumuzun dört bir köşesinden mücadele başlamış, işgale uğrayan yada uğramayan tüm şehirlerimiz istiklal ve istikbal davası olan Milli Mücadele’ye katkı sunmuştur. Bu şehirlerimizin en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki Kastamonu’ dur.Kastamonu işgale uğramayan bir şehir olmasına rağmen Milli Mücadelemizin 1988 şehit ile en çok şehit veren şehirlerinden birisidir. Kastamonular’ın gerek cephede gerekse de cephe gerisindeki mücadeleleri Milli Mücadele hafızamızda Kastamonu’ya özel bir önem vermemizi gerektirmektedir.

Kastamonu’nun Milli Mücadele’deki en önemli katkılarından birisi mücadelenin silah ve cephane teminindeki rolüdür. Kastamonu, Millî Mücadele’nin mühimmat sevk ve idaresini yürütmüş, Doğu cephesinden, İstanbul’dan ve Rusya’dan getirilen malzemelerin cephelere taşınmasında ana güzergâh olmuş ve bu görevi en başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Bu önemli vazifenin güvenlik içinde hızlı bir şekilde yerine getirilmesi suretiyle Kastamonulular Milli Mücadele’nin can daman olmuştur. İnebolu iskelesinden başlayan zorlu yolculuk Sakarya’ya kadar uzanarak zafere olan inancı yüksek bir fedakarlıkla pekiştirmiştir. Öte yandan olası işgallere ve Rum çetelerinin saldırılarına karı ilk müfrezelerin bu bölgede de oluşturulduğu görülmektedir. Özellikle İnebolu’da 14 Nisan 1919 tarihinde kurulan müfreze bölge insanının direnişini teşkilatlandırmıştır.

Kastamonu, Milli Mücadele sürecinde hızlı bir şekilde teşkilatlanma niteliği gösteren şehirlerimizin de başında gelmektedir. Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Müdafaa-l Hukuk Hanımlar Cemiyeti, İnebolu Gençler Mahfili, Kastamonu Muallimler Cemiyeti gibi teşkilatlarla Kastamonulular Milli Mücadeleye katkı sunmuştur.Bu yüksek bilinç ile Kastamonu halkı Milli Mücadele döneminde vatan sathında meydana gelen bütün olaylara ve işgallere karşı miting ve toplantılarla tepki göstermiştir. Örneğin, Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 10 Aralık 1919 tarihinde, İzmir’in işgalinin duyulmasından sonra 16 Mayıs 1919 tarihinde şehir merkezi ve ilçelerde, İstanbul ‘un işgalinden sonra 17 Mart 1920’de protesto mitingleri düzenlenmiştir.

Kastamonu’daki istiklal ve istikbal bilinci Milli Mücadele’nin sözcülüğünü yapmak ve Milli Mücadele’nin haklılığım dünyaya duyurmak amacıyla yapılan faaliyetlerle de görülmüştür. Milli Mücadele’nin öncesinde, 15 Haziran 1919 tarihinde Kastamonu’da yayına başlayan Açıksöz Gazetesi, Fransız ve Yunan İşgallerinin Anadolu halkına duyurulmasında önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca bu gazete Kastamonu’ya gelen Milli Mücadele yanlısı Mehmet Akif, Hamdullah Suphi, Yusuf Akçura, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ahmet Ağaoğlu, Mustafa Necati gibi aydınların da seslerini duyurmasına vesile olmuştur.

Sonuç olarak, Kastamonu Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında İşgale uğrayan bir şehir olmamasına rağmen Milli Mücadele’yi en çok destek ve katkı veren şehirlerden birisi olmuştur. Şerife Bacılar, Halime Çavuşlar, Necibe Nineler ile Kastamonu halkı Türk vatanında başlayan emperyalist işgale karşı her türlü varlığıyla mücadele etmiş, cephe gerisinde olmasına rağmen Milli Mücadele’de çok aktif bir rol icra etmiştir. Kastamonu işgallere karşı Kuva-yiMilliye’nin yanında yer alarak Milli Mücadele’ye destek vermiştir. Kastamonu halkı vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı ve birliği uğruna her türlü fedakarlığı göstermiştir. Kastamonu’nun Milli Mücadelede gösterdiği bu fedakarlık ve mücadele neticesinde şehrin “gazi” unvanıyla onurlandırılması uygun olacaktır.”