Girişimcilik bayrağını kadınlar taşıyor

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, Kastamonu’da KOSGEB’in sağladığı desteklerden kadınların erkeklere göre daha fazla yararlandığı belirtildi.

Erol, “Kadın girişimci erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında kadın girişimcimiz var. Kadın kooperatifleri kuruluyor. Artık işin sahibi kadınlarımız var. 2 binin üzerinde işletmeye kredi ve diğer hibe destekleri boyutunda destek vermiş durumdayız. 8-9 yıllık süreçte 80 milyon liranın üzerinde katkıyı Kastamonu’ya sağlamış bulunuyoruz. Kastamonu’daki potansiyelin bunun daha da üzerinde olduğuna inanıyoruz” dedi.

Nevzat Erol, ayrıca KOSGEB’in uyguladığı destek programlarında birtakım yenilikler ve değişiklikler yapıldığını da ifade etti.

 

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol, düzenlediği basın toplantısında, KOSGEB’in uyguladığı destek programlarında bir takım yenilikler ve değişiklikler yapıldığını kaydetti.

2019 yılının kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade eden Nevzat Erol, “Destek programlarının yanında hükümetimizin 11’inci Kalkınma Planı çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uyguladığı Stratejik Eylem Planı çerçevesinde KOSGEB Başkanlığımıza düşen görevler var. Bu görevler bağlamında da KOSGEB’in uyguladığı destek programlarında bir takım yenilikler, değişiklikler yapılıyor. İlimizde her yıl artan oranlarda bir destek tutarı veriyoruz. Geçen yılın yüzde 30 daha üzerinde bir destek tutarı ilimizde bu sene şu ana kadar vermiş durumdayız. Bu da ekonomide yaşanan daralmalar ve esnafımızın, sanayicimizin yaşadığı problemler göz önünde bulundurulduğunda 2019 yılının oldukça verimli geçtiğini gösteriyor. Bu manada bizim açımızda memnuniyet verici bir artış var. Ama bunu yeterli görmüyoruz” dedi.

Destek programlarında bazı iyileştirme ve değişiklikler yapıldığını ifade eden Nevzat Erol, şöyle konuştu:

“Bu bağlamda biz girişimcileri artık 2 ana kaleme böldük. Birisi geleneksel girişimci olarak adlandırıldı, diğeri ileri girişimci olarak adlandırıldı. Geleneksel girişimciden kastımız, hemen hemen hizmet sektörü ve ticaret sektöründeki bütün desteklediğimiz sektörlerdeki işletmeler. Bunlara kuruluşta bir 5 bin TL, sonra da çalıştırdıkları personel sayısına göre, performans desteği adı altında 50 bin TL, eğer girişimci genç, bayan, şehit ve gazi yakını ya da engelli olursa 60 bin TL kadar bir destek sağlayacağız. Diğer ileri girişimci destek programında ise, burada da imalatçı girişimleri desteklemeleri öngördük. İmalatçı işletmelerimizde de imalat konularını, düşük teknoloji, orta yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji olarak 3’e ayırdık. İmalatçı işletmelerimizden düşük teknoloji de imalat yapanlara 170 bin TL’ye kadar, orta yüksek teknolojide imalat yapanlara 270 bin TL’ye kadar, yüksek teknoloji de imalat yapanlara da 370 bin TL’ye kadar hibe destek vereceğiz. Daha önce sektör ayrımı yapmadığımız için imalatçı işletmelerimizde toplamda 50 bin TL hibe, 100 bin TL geri ödemeli bir desteğimiz vardı. Şu anda düşük teknoloji de bir 160 bin TL’ye kadar hibe, tamamı hibe bir desteğe dönüştü. Bunu yüzde 75 destekleme oranıyla destekliyoruz. Eğer alınan makine teçhizatı yerli malı belgesi ile belgeli ise, yüzde 90’a kadar bu destek çıkıyor. Dolayısıyla imalat sektöründe işletme kuracaklar için çok daha avantajlı bir destek programı uygulanmaya başlandı. Bunun nedeni artık ülkemizin tüketen bir ekonomiden üreten bir ekonomiye dönüşmesi lazım. Bu çerçevede hükümetin ortaya koyduğu planlar doğrultusunda KOSGEB Başkanlığımızda yeni girişimcileri artık, üreten girişimciler olarak görmek istiyor”

YENİ KREDİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

Girişimciler için Yeni Kredi Finansman Destek Programı başladığını da söyleyen Nevzat Erol, “KOSGEB desteği ile işini kuran girişimcilerimize yeni bir kredi finansman programı uygulanmaya başladı. Bundan sonra kuracaklar içinde geçerli. Bir zamanla sınırlı değil. Sürekli açık olan kredi destek programı. Bu noktada 10 tane bankayla protokol imzalandı. Bütün kamu bankaları var. Bunun yanında 4-5 tanede özel banka var. Bunu KOSGEB’in ana sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu bankalarla yapılan anlaşma gereği yüzde 13,5’tan bir faiz oranı hesaplandı. Bunun 10 puanını KOSGEB olarak biz ödeyeceğiz. 3,5 puanını girişimciler ödeyecekler. Dolayısıyla çok düşük faizli bir destek programı. Burada işletme finansman desteği ve makine finansman desteği diye 2 ayrı kalemde uygulama yapılacak. İşletme finansman desteğinde 50 bin TL, makine finansman desteğinde de 70 bin TL’ye kadar bu yeni iş kurmuş olan arkadaşlarımız bu 10 bankaya başvuru yaparak, yeni kredilerden de faydalanabilecekler. Dolayısıyla halihazırda birçok şeyi çözmüş olan ve yol almış yeni girişimcilerimiz bu finansman katkıyla da daha sağlam bir şekilde faaliyetlerine devam edebilirler” şeklinde bilgi verdi.

YURTDIŞI PAZAR DESTEĞİ

Yurtdışı Pazar Desteği Programı adı altında yeni bir programında hayata geçirildiğini söyleyen Erol, şöyle devam etti:

“İlimizde ticaret yapan işletmelerin, özellikle imalat sanayindeki işletmelerin yurtdışında bir pazara ürün satmasına yönelik olarak, ihracat odaklı bir proje. İlk defa ihracat yapacak olanlarda, daha önceden de ihracat yapmış olanlarında başvurabileceği bir proje destek programı. Bu da zamanı kısıtlı bir program değil. 300 bin TL’ye kadar destek veriyoruz. Yurtdışına bir ürünün satılması, tanıtılması noktasında oluşabilecek maliyetleri hemen hemen destekleniyor. Yazılım var, bilgisayar donanım var, bütün tanıtım faaliyetleri var, o ülkede fuara katılım var, o ülkenin istediği teknik şartların sağlanmasında belgelendirme ve test analiz maliyetleri var. Yine yurtdışına yapılacak olan iş ziyaretleri var. Bunların tamamı maksimum 18 aylık bir proje çerçevesinde projelendirilip, KOSGEB’e sunabilir. Değerlendirme sonrasında uygun bulunan projeler 300 bin TL’ye kadar destek görecek. Burada da yüzde 70’i hibe, yüzde 30’u geri ödemeli bir şekilde yüzde yüzünü destekleyeceğiz”

Bugüne kadar 80 milyon liranın üzerinde katkı sağladıklarını da söyleyen Nevzat Erol, “Kastamonu’da kadın girişimci oranı erkek girişimciden daha yüksek. Yüzde 55 civarında kadın girişimcimiz var. Kastamonu kadınları girişimci, gayretli. Kadın kooperatifleri kuruluyor. Bu kağıt üzerinde kadın faaliyeti de değil. Gerçekten artık işin sahibi olan kadınlarımız var. Bizim bütün desteklerimiz boyutuyla baktığımızda 2 binin üzerinde işletmeye kredi, faiz ve diğer hibe destekleri boyutunda destek vermiş durumdayız. 8-9 yıllık bir süreç içerisinde 80 milyon liranın üzerinde bir katkıyı Kastamonu’ya sağlamış bulunuyoruz. Bu artarak devam ediyor. Ancak bu rakam bizim tatmin olduğumuz bir rakam değil. Biz Kastamonu’daki potansiyelin bunun daha üzerinde olduğuna inanıyoruz” dedi.