Hizmet yürütme zorluğunda 5 ile bedeliz

 “Aslında 1 milyon nüfusa hitap ediyoruz”

Kastamonu’nun “hizmet götürülen alan” anlamında “devasa bir il” olduğuna dikkat çeken Vali Avni Çakır,  “Trabzon’la beraber Türkiye’nin en dağınık yerleşim birimine sahip iliyiz. Öte yandan her ne kadar resmi nüfusumuz 380 bin civarında gözükse de aslında bizden hizmet bekleyen nüfus kitlesi, takdir edersiniz ki önümüzdeki ay hareketlilik başlayacak, yazın en az 750-800 bin nüfusa çıkacak. Hele bu yazdaki gibi yoğunluk yaşanırsa 1 milyonu bulan bir nüfusa hitap edeceğiz” dedi. 

 “Ortalama 5 ili idare etmeye çalışıyoruz”

“Özel İdare personeline en tepesinden aşağıdakilere özellikle teşekkür ediyorum” diyen Vali Avni Çakır, sözleri şöyle sürdürdü: “ Çünkü gerçekten de çok zorlu bir coğrafyada hizmet yürütüyorlar, hepimiz hizmet yürütüyoruz. İl Özel İdaresi’nin de işi zor, Meclis Başkanının da işi zor, benim işim de zor, Kaymakam arkadaşlarımızın, siyasetin, herkesin işi zor. Çünkü inanın Kastamonu’da hep beraber ortalama 5 ili, hatta orta ölçekli 10 ili idare etmeye çalışıyoruz.”

——————

Mart dönemi çalışmalarını sürdüren İl Genel Meclisi’nin, İl Özel İdaresi 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun ele dünkü oturumuna Vali Avni Çakır’da katıldı.

Çakır, toplantıda yaptığı konuşmada, Kastamonu’nun hizmet götürme anlamında zorlu bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerken, bunun kayıtlı nüfusun çok ötesine geçtiğini, yaz aylarında dönüş yapan gurbetçilerle bu sayının üç katına çıktığını vurguladı.

Güray Parçal

Toplantının açılış konuşmasını İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal yaptı.

Parçal, mecliste bugüne kadar görev yapan başkan ve üyelere ve Özel İdare çalışanlarına  teşekkürle başladığı konuşmasında “İlimizin geleceğe daha iyi hazırlanma noktasında, bölgemizde öncelikli konuları gündemimize alıp, yaptığımız istişareler sonucunda sahada uygulama gayreti içerisindeyiz. Bu anlamada sorumluğumuzda olan alt yapı çalışmaları, spordan sağlığa, turizmden kültürümüze kadar ilimizi daha iyiye taşımak bilinciyle hareket ediyoruz. Hedefimiz doğrultusunda meclisimizle uyumlu çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı sayın valim İl Genel Meclisi adına teşekkür ediyorum” dedi.

İbrahim Çenet

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, kurumuyla ilgili faaliyşet raporunu 104 sayfalık bir sunumla gerçekleştirirken şöyle konuştu:

“İl Özel İdaresi olarak temel değerlerimiz dürüstlük, güvenirlik, zaman yönetimi, şeffaflık, verimlilik, eşitlik, kalite, katılımcılık, işbirliği ve çalışkanlık doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl halkımızın mahalli müşterek ihtiyaçları için kurulan ve organları seçimle gelen İl Özel İdare yapımızda il sınırları içerisinde gençlik, spor, sağlık, tarım, sanayi, ticaret, kültür, sanat, bayındırlık, iskan, toprağın korunması, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre gibi birçok görevi uhdemizde yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda öz gelirlerimizi arttırma mücadele içerisindeyiz. Bir taraftan kurumsal kapasitemizi arttırmaya, bir taraftan gençlerimizin istihdamını arttırmaya yönelik projelerin desteklenmesine, aile dostu çevre ve mekanların, yeşil alanlarının yaygınlaştırılmasına, katı atık programlarının uygulanmasına ve vatandaşımıza etik ilkeler çerçevesinde hızlı hizmet sunmaya devam ediyoruz.”

Genel Sekreter Çenet, daha sonra rapordaki bilgileri şöyle paylaştı:

“İl Özel İdaresi araç parkında toplam 325 iş makinesi bulunuyor. Atölye ve seyyar tamir iş emirleri toplam 1140 adet tane olmuştur. Genel sekreterliğimizde bulunan iş makinalarına toplam 24 bin 394 lira yağ, mazot ve benzin alımı yapılmıştır. Gayrimenkulümüz İl Özel İdaresi olarak 373, tahsisli ise 68 adet bulunuyor. Bünyenizde kadrolu olarak 205 personelimiz bulunurken, Köy Hizmetleriyle birleşmesiyle birlikte toplam 116 toplam kadrodan 205 çalışanı bulunuyor. Ayrıca taşerondan geçen personel toplamı ise 216 kişi. 249 norm kaynağı olan İnsan Kaynaklarındaki personelin 179 kadro dolu, 70 kadro ise boştur. Teknik anlamda 85 norm kadrodan 82’si dolu. 230 olan norm kadroya 19 ilçe Özel İdare Müdürü, toplam memur kadrosu 249 olmuştur. Norm işçi kadrosu 116 tanedir ama buna karşılık 205 kişi çalışmaktadır ve 89 fazladır işçimiz vardır. 2020 yılı kayıt işlerinde gelen evrak 24 bin 343, giden evrak ise 18 bin 550 adettir. İhbar bilgi siteminde 28 adet talep yapılmıştır. 2020 yılı gelir bütçesi 166 milyon 996 bin 195 lira, öz gelir 128 milyon 109 bin 385 lira, gerçekleşme oranı ise yüzde 76,71. Gider ve Finansman bütçesi toplam 169 milyon 996 bin 195 lira, harcama 115 milyon 490 bin 617 lira, gerçekleşme oranı ise yüzde 69,16’dır. İller Bankasından 12 milyon 872 bin 90 lira kredi geri ödemesi yapıldı, kalan tutar ise 26 milyon 712 bin 771 liradır. Destek Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında 5 proje var ve tamamlandı. Bu işler toplam 6 milyon 883 bin 956 lira 72 kuruş harcama yapıldı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü kapsamında 6 proje var ve tamamlandı. Bu işler için toplam 8 milyon 574 bin 589 lira 20 kuruş harcama yapıldı. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü kapsamında 4 proje olup 1 proje tamamlandı, 2 proje devam ediyor, 1 proje ihale aşamasında. Bu işler için 156 bin 224 lira 92 kuruş harcama yapıldı. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ve Plan Bütçe Müdürlüğü kapsamında 93 proje var. Bunlardan 39 tanesi tamamlanmış, 25 proje devam ediyor, 1 proje tasfiye edilmiş, 22 proje aşamasında, 2 proje ihale aşamasında, 1 proje fesih edilmiş ve 2 proje durdurulmuş durumda. Bu işlere toplam 91 milyon 605 bin 115 lira 68 kuruş harcama yapıldı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında 66 proje var. 51 proje tamamlanmış, 10 proje durdurulmuş, 2 proje devam ediyor. Bu işlere toplam 37 milyon 530 bin 673 lira 66 kuruş harcama yapıldı. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında 45 proje olup 43 tanesi tamamlandı. 2 proje devam ediyor. Bu işlere toplam 4 milyon 204 bin 11 lira 36 kuruş harcama yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında 7 proje olup hepsi tamamlandı. Bu işlere toplam 236 bin 270 lira 55 kuruş harcama yapıldı.

 

Avni Çakır

Faaliyet raporunun sunulmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Avni Çakır ise şöyle konuştu:

“Aslında hepimizin düşündüğü bir, hepimizin söylemi bir, hepimizin amacı da bir. İlimizin, ilçemizin, beldemizin, köylerimizin her türlü sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak, vatandaşımızın il merkezinde, ilçe merkezinde hangi hizmetlere hangi şartlara sahipse onları aynıyı ile köylerine ayaklarına götürmek. Tabi hepimizin amacı bu. Hepimiz devletimizin kaynaklarını en üst seviyede, en üst azami seviyede dikkat göstererek harcamakla mükellefiyiz, hepimizin bu konudaki hassasiyeti de aynı. En kıt kaynaklarla, en maksimim hizmeti sunma noktasına hepimiz aynı düşüncedeyiz. Dolayısıyla bu konuda aramızda, düşüncemizde ve tavrımızda hiçbir şey yok, söyleyeceklerimiz şeyler aslında hepimizin içindeki şeyler. Yani sizlerin konuştukları aynı, benim düşündüklerim muhtemelen benim söyleyeceklerim de sizin söyleyecekleriniz. Özetle bir iki hususa değinmek isterim, burada cansiperane çalışan çok değerli Özel İdare personeline en tepesinden aşağıdakilere özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten de çok zorlu bir coğrafyada hizmet yürütüyorlar, hepimiz hizmet yürütüyoruz. İl Özel İdaresi’nin de işi zor, Meclis Başkanının da işi zor, benim işimde zor, Kaymakam arkadaşlarımızın, siyasetin herkesin işi zor. Çünkü inanın Kastamonu’da hep beraber ortalama 5 ili, hatta orta ölçekli 10 ili idare etmeye çalışıyoruz. Bu da şu demek, Kastamonu 19 ilçesi, bin 54 köyü ile ve bağlarıyla beraber 3 bin 637 yerleşim biriminde gerçekten devasa bir il. Nüfus olarak belki bunu sahada gösteremiyoruz ama yani hizmet götürdüğümüz sahanın genişliği anlamında söylüyorum. Daha önce sıklıkla duydunuz ama bu önemli. Trabzon’la beraber Türkiye’nin en dağınık yerleşim birimine sahip iliyiz. Öte yandan her ne kadar resmi nüfusumuz 380 bin civarında gözükse de aslında bizden hizmet bekleyen nüfus kitlesi takdir edersiniz ki, önümüzdeki ay hareketlilik başlayacak, yazın en az 750-800 bin nüfusa çıkacak. Hele bu yazdaki gibi yoğunluk yaşanırsa 1 milyonu bulan bir nüfusa hitap edeceğiz.”

Sürekli istişare içinde olduklarını söyleyen Vali Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl dışından gelenler burada bir hafta veya üç gün yaşıyor, geliyor her şeyi söylüyor, dolayısıyla işimiz o anlamda da zor. Elbette ki vatandaş sonuna kadar haklı. Vatandaşa diyecek en ufak bir şeyimiz yok. Geçenlerde farklı bir afet yaşadık, aslında yerleşik vatandaşların üst seviyede bir yakınmaları olmadı. Dışarından gelen vatandaşlarımızın yakınmaları oldu, onlarda haklı, hepsi haklı. Yani sonuç olarak şunu demeye getiriyorum, aslında biz 380 bin-400 bin değil, 1 milyon nüfusa da hitap ediyoruz. Elbette ki bununla alakalı yeterli bütçemiz olsa, yeterli personelimiz olsa o zaman biz çok daha fazla hizmet ederiz. Allah’a çok şükür bu şartlarda bile Türkiye’de en üst seviyede makine parkına sahip illerden bir tanesiyiz. Arkadaşlarımız işlerinde son derece tecrübeliler. Sizler gibi her konuda arkadaşlarına en üst seviyede destek veren meclis var. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum, bu da öyle. Aranızdaki birlik beraberliğin üst seviyede olması da, hizmetleri yürütmesi noktası da son derece önemli. Söz konusu vatandaşımız Kastamonu’da halkımıza hizmetse, hepimiz ortak çizgideyiz. Elbette ki siyaseten farklı yerlerde olacaksınız. Bu, son derece normal ve olması gereken bir şey ama konu daha çok hizmetse, hepimiz ortak noktada hâliyle birleşiyoruz. Bu anlamda da biz ben şahsi ilin valisi olarak tüm arkadaşlarım adına başta meclis başkanım ve siz değerli üyelerle her konuda vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Şunu bilin ki, sizlerin sağlamış olduğu bütçe yasal imkânlar çerçevesinde bizler de büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Zaten Vali olarak bizim işimizin, sorumluluğumuzun yüzde sekseni taşra, köy. Merkezde bu işi üstlenen farklı kurumlar var.”

“PANDEMİYE RAĞMEN ÜST DÜZEY PERFORMANS”

Pandemiye rağmen üst düzey bir performans sergilendiğini de ifade eden Vali Çakır; “Elbette ki yapmak istediğimiz projelerin yüzde 100’ünü yapamadık ama bazı kulvarlarda planladıklarımızın daha fazlasını yüzde 100’ün üzerine geçtik. Bazı noktalarda geri kaldık. İnşallah eksik kalan, ama teknik sebeplerden, ama farklı sebeplerden o projelerimizi de bu sene öncelikli olarak hayata geçireceğiz. Bu sene, ilin tüm siyaset kurumları, yöneticileri zaman zaman bir araya gelerek bakanlıklarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Bakanlıklarımızdan da iade-i ziyaretler geldi. Bunlarla alakalı zaten Güray Başkan da tüm heyetlerde olduğu için zaman zaman bunlarla alakalı size de açıklamalar yaptı. İnşallah ilimizin hem tanınması, hem ihtiyaçlarının bilinmesi noktasındaki çabalarımızı bu sene de sürdüreceğiz. Bunu şunun için söylüyorum, Kastamonu’ya ‘Tamam bir il Kastamonu, 400 bin nüfuslu bir il’ derseniz, Kastamonu öyle değil. Kastamonu, nüfusunun 2-3 katını yaşayan, yerleşim biriminde de ‘Türkiye’nin en büyük ili’ deyince aklınıza hangi il geliyor Konya mı? Konya o zaman Kastamonu. Trabzon mu? Trabzon. Sivas mı? Sivas. Çünkü öyle bir coğrafyadayız. 10 bin kilometre yol alan, altyapısıyla, üstyapısıyla, coğrafi zorlukları da bünyesinde olan, ormanı bir tarafta, farklı kriterleri bir tarafta. Dolayısıyla kaynaklarımızın bize tahsisi noktasında da bu özelliklerinin gözetilmesi noktasında arkadaşlarımızla da yoğun bir çaba içerisindeyiz ve bu konuda ciddi bir farkındalık da oluşturduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

KÖYDES ödeneklerinde geçen seneki ödeneğe yakın bir ödenek beklediklerini belirten Vali Çakır; “ 2021 Yılı Yatırım Programımızda değerli arkadaşlar koştururken, sizlerin sahadaki tespitleri kesinlikle kaymakam arkadaşlarımızla beraber bizim için önceliğimiz. Onların hepsini bizler de burada Genel Sekreterimiz, Meclis Başkanımız, vekillerimiz bir araya geleceğiz, onları tekrar değerlendireceğiz inşallah. Ondan sonra da ekonomiklik, öncelik sıralamasına göre de imkânlarımızı en üst seviyesinde zorlayarak 2020 yılından inşallah çok daha fazla noktaya hep beraber ulaşacağız. Bu kapsamda, 2021 Yılı Programı’yla alakalı hepinizin talepleri oldu. Bunları biliyoruz, bunların hepsini değerlendiriyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız bunların zaferini görerek raporlarını projelendiriyor. İnşallah son değerlendirme aşamasında da bütçemiz iyice netleştikten sonra özellikle KÖYDES konusunda misal en geç Mayıs başları gibi netleştireceğiz. Hepiniz de inşallah sahada bu konuda da mahcup da etmeyeceğiz. İnşallah vatandaşlarımıza en üst seviyede hep beraber dokunacağız. Bu söylediklerim herhalde şu anda hepinizin düşündüğü şeyler. Amacımız elbette ki hepimizin daha çok hizmet ama bununla alakalı farklı bir takım zorluklarımız da var ama niyetimiz Allah’ın izniyle aynı. Değerli arkadaşlarım, bu muhteşem coğrafyaya, bu güzel insanlara hizmet etmek hepimiz açısından benim de sizin açınızdan da büyük bir şeref. Allah’a şükür 2020 yılında yine elimizden gelen üst seviyede en azından ben şahsen göreve geldikten sonra diğer sektörlerde de aynı şekilde istikrarlı bir çizgimiz var. Bizler elimizden gelen çabayı gösterdik, yüreğimiz ferah” dedi.

Cengiz MUHZİROĞLU