İlimizdeki üniversite öğrencileri “memnuniyetsiz”

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” (TÜMA 2019) sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi’nin şapkayı önüne koyup ciddi ciddi düşünmesi lazım…

Öğrenciler memnun değil.

“ÜniAr”,Dr. Engin Karadağ ve Dr. Cemil Yücel isimli iki akademisyen tarafından kurulan ve sırtını herhangi bir yere dayamayan, ülkemizdeki üniversitelerin gelişimlerine destek olmayı hedefleyensivil bir kuruluş…
“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” serisinin ilki 2016 yılına uzanıyor, 2017 ve 2018 araştırmalarında Türk yükseköğretim tarihinde ulaşılabilen en yüksek örneklem kitlesine ulaşıldı, “TÜMA-2019” 123 devlet ve 65 vakıf olmak üzere 188 üniversitede öğrenim gören 35 bin 715 öğrenciden kullanılabilir veri toplanarak hazırlandı.

Bilimsel…
Kıymetli.

Önceki yıllarda bu sayfalarda söz konusu sıralamaları yayımladık, ilgilileri “önlem” almaya davet ettik…
Görünen o ki pek “ders” almamış ilimizdeki üniversite yöneticileri.

“2019” sıralaması…
Kastamonu Üniversitesi “Üniversitelerin Genel MemnuniyetSıralaması”nda 188 üniversite arasında 123’üncü, sadece devlet üniversitesi arasındaki “Genel memnuniyetSıralaması”nda123 üniversite içinde 76’ncı, öğrencilerin “Öğrenim DeneyimiTatminkârlığı” sıralamasında188 üniversite içinde 107’nci,öğrenciler için “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamasında 188 üniversite içinde 93’üncü, öğrencilere “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 188 üniversite arasında 101’nci, öğrencilerin “Kurumun Yönetim ve İşleyişindenMemnuniyeti” sıralamasında188 üniversite içinde137’nci, öğrencilerin “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının ZenginliğindenMemnuniyetleri” sıralamasında 188 üniversite arasında 154’ncü, öğrencilere “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” sıralamasında188 üniversite arasında 140’ncı.

Gerileme söz konusu üstüne üstlük…
2018 yılına göre öğrencilere “Akademik Destek ve İlgi” sıralamasında 188 üniversite arasında 104’üncü sıradan 101’nci sıraya çıkılmış sadece, harici tüm kategorilerde basamak düşüşü var.

“Ders” alınmadığı gibi…
“Kayda” dahi alınmamış.

Kastamonu Üniversitesi kurulalı 14 yıl oldu, istatistiki olarak öğrenciler “memnuniyetsiz”, sağır sultan biliyor ki üniversite-il “kopuk”, yapılan bilimsel çalışmalar “verimsiz”…
İdareciler ve akademisyenler memnunsa bu durumdan kendileri bilir.

 

“Çıplakta olsa bir kral kalmadı”

ÜniAr’ın“Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması” (TÜMA 2019) çalışmasının önsözünde çarpıcı ifadeler yer alıyor üniversitelerin günümüzdeki hallerine ilişkin…
“Aşiretleşen üniversite” tespiti oldukça manidar.

Bir pasaj…
“Eleştirel diskur gözlüğüyle bakabildiğimiz çok sayıda göstergede üniversitelerin aşiretleşen, zaman zaman ‘seksenler Türkiye’sinin dalga geçilen devlet dairesi’ mecazlarına dönen havasını gözlemliyoruz. ÜniAr araştırmaları sürecinde Türk üniversite ekolojisi hakkında çok şey öğrendik. Yalnızca bu araştırmalarımızda değil diğerlerinde de gördüğümüz fotoğraf, doğrusu pek iç açıcı değil… Son yıllarda, akademi ve üniversite ekosistemi oldukça toksik hale geldi, kendini tekâmül ve idame ettirme yetisini giderek yitirtiyor. Üniversiteler, o kadar zombileşti ki, eleştirilerimizin tonu artık akademik olmaktan öte fıkralara mizahi sohbetlere dönmeye başladı… Üniversitelerde derslerimizde, üniversite konusu geçtiğinde özgürlük, entelektüellik, fikir üretme gibi kavramlardan bahsederken sınıflarda bir donma ve muzip bir gülüşme kaçınılmaz oluyor. 2018’deki önsözümüze ‘Türk yükseköğretiminde artık yüksek sesle kral çıplak demenin zamanı geldi, hatta geçiyor bile…’ yazmıştık. Üzerinde geçen sadece bir yılda gördüğümüz manzara daha farklı; artık ortada ‘çıplakta olsa bir kral kalmadı’…”

Bir diğer pasaj…
“Birçok akademisyenimiz görevlerini bilgi aktaran bir şekilde yerine getiriyor; öğrencilerin anlayıp anlamadığını sorgulamadan derse girip çıkan, devlet dairesinde mesai dolduran onbinlerce akademisyenimiz var. Akademisyenlerimizin önemli bir kısmı teşvik puanı, proje, konferans, gezi planlarıyla -vakıf üniversitelerinden kendi PR’larını odaklanan- zihinsel meşguliyetlerini tamamlıyor. Akademisyenlerimizin üniversitelerde en fazla tıkladıkları link yemek menüleri…”

İlgilileri elektronik ortamda ulaşabilir bu çalışmaya…
Lütfen okuyalım.

 

MUSTAFA AFACAN