İlkokul

mafacan

Eğitim üzerine dünya ölçeğinde ölçme-değerlendirme yapan araştırma kuruluşlarının raporları her yayınlandığında ülkemizdeki eğitimin kalitesi namına pek fena kederleniyoruz ister istemez…

Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin çok gerisindeyiz çünkü.

Dünya küresel bir köye döndü günümüzde oysa…

Eğitimde bize fark atan ülkelerin sistemleri nasıl acaba?

Rastgele seçtim, Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği’nin Mart 2013 tarihinde yayımladığı Baden Württemberg Eyaleti Eğitim Sistemi dosyasını inceledim…

Hoş aradan 4 yıl geçmiş geçmesine de, Almanya’daki eğitim sistemi her eğitim bakanı değiştiğinde sil baştan değişmediği için, günümüzde de varlığını sürdürse gerek.

30 Eylül itibarı ile 5 yaş 11 aylık olan her çocuk, aynı zamanda, 30 Haziranda 6 yaşına giren çocuk ebeveyni tarafından ikamet ettiği mahallede bulunan okula kaydını yaptırabilir.”…

Başka mahalledeki okula servisle öğrenci taşımak yok.

Okul öncelikle 6 yaşına girmiş çocukların velilerine bir davetiye gönderir. Veli çocuğu ile beraber okulda hazır bulunur. Okul idaresi çocuğa uygunluk testi yapar ve eğer çocuk bu testte uygunluk göstermez  ise Sağlık Merkezi devreye girer. Testten geçen çocuk, okulun 1. sınıfına kaydını yaptırabilir”…

Ülkemizde sistem nasıl?

4 yıl boyunca okutulan toplam ders saati çizelgesi “Almanca 26, İnsan, Doğa ve Kültür 25, Matematik 19, Hareket, Oyun ve Spor 12, Tamamlayıcı Dersler (Bisiklet, İngilizce, Gezi) 10, Yabancı Dil 8, Din Kültürü 8, Zorunlu Derslerin Konularına Bağlı Projeler 2” şeklinde… 

Dersler ne kadar ilginç değil mi?

Fransa sınırına yakın bölgelerde ‘Yabancı Dil’, Bakanlık tarafından Fransızca, kalan yerlerde ise İngilizce olarak belirlenmiştir. Ders materyalleri İl Eğitim Müdürlüklerince belirlenir. 2. ve 4. sınıfların sonunda bütün eyalette Matematik ve Almancada Seviye Tespit Sınavları yapılmaktadır ve bunlar notlandırılmamaktadır. Sınıfın ikinci döneminde ve 4. sınıfın birinci döneminde İnsan-Doğa-Kültür Dersinde proje çalışmaları ve sunumu yapılır”…

Öğrencilerin işi epey zor.

Karne…

1.Sınıfta öğrenciye, yarıyıl karnesinde ve sene sonunda yazılı değerlendirme yapılır. Öğretmen bu değerlendirmelerde teşvik edici, öğrenciyi kırmayacak bir tutum sergiler.” Karnede yer alan “Öğrenim” ile ilgili değerlendirmede dikkate alınan hususlar: “Öğrencinin, dilsel, kendini ifade etme ve motor becerilerinin yanı sıra, yazılı ifade biçimi, beden dilini kullanması, kişisel hakimiyeti ve hayal gücü, verilen ödevleri hazırlaması, sınıf içi etkinliklere sözlü katılımı ve yazılı ifadeleri bir yıl boyunca dikkatle izlenerek bir bütün olarak değerlendirilir.”

İlkokulda, derslerin öğleden önce yapılması esas…

Ayrıca tam gün ders yapılmayan okullarda, dersi biten ya da ebeveyni çalıştığı için evden erken ayrılan öğrencilerle, belli saatler arasında uzman kişiler gözetiminde ilgilenilir.”

Gözetim?…

Gözetimin adı her okulda ya da bölgede farklılık gösterebilir. İsteğe bağlıdırlar. Öğrencilerle erken saatlerde ilgilenilmesi (Saat 7.00 den dersin başlayacağı saate kadar), öğrencilerle öğleden sonra ilgilenilmesi (Derslerin bitiş saatinde başlayıp 17.00` ye kadar), öğrencilerle öğleden sonra ilgilenilmesi (Saat 17.00’ye kadar kalma zorunluluğu vardır, yemek dahildir), öğrencilere ev ödevlerinin yapılmasında yardım edilmesi (Öğrencinin, kendi başına yardım almadan ev ödevlerini yapması sağlanır. Gözetmen, öğrencileri yönlendirir, öğrencilerin ödevlerini yapmalarına yardım etmez).

Ayrıca…

1. Sınıfa Hazırlık Sınıfı: Okul çağına gelmiş öğrenci, velisinin isteği ile ya da yapılan 1.sınıfa uygunluk testinde, okula başlamasına okul tarafından onay verilmemiş ise, 1 sene 1. Sınıfa Hazırlık Sınıfına gider. Bu hazırlık sınıfları her okulda yoktur”. Keza “Uluslararası Hazırlık Sınıfı: Yurtdışından gelen öğrencilerin hem Almanca öğrenmelerini, hem de okula uyumlarını sağlamak için oluşturulmuş sınıflardır. Her okulun bünyesinde yoktur. Öğrencinin bu sınıflara devam zorunluluğu ders öğretmenine, dili öğrenmesine ve okula uyumuna bağlıdır. Farklı yaş gruplarından öğrenciler bir arada bulunurlar.”

Almanya’da ilkokul böyle…

Alınacak dersler olup olmadığı takdirinize.

mustafa-afacan-bant