KASTEXPO 2017 İçin start verildi

Kastamonu’nun sanayi gücünü Türkiye’de resmi olarak duyurmayı amaçlayan Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) faaliyetlerine ve KASTEXPO organizasyonuna devam ediyor.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, derneğin çalışmaları ve Aralık ayında yapılacak 2. KASTEXPO ile ilgili soruları cevapladı.

KASİAD (Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği) Türkiye ekonomisine katkılar sağlamak amacı ve Kastamonulu sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ve girişimcilerimizin ön plana çıkması adına Türkiye’de benzeri görülmemiş bir organizasyona 2016 yılında KASTEXPO zirvesi ile imza atmayı başardı. Bu zirve ile Kastamonulu sanayicileri buluşturarak tüm Türkiye’de ki sanayicilerin dikkatini Kastamonu’ya çekmeyi başardı.

KASİAD yankı uyandıran ve katılım için yoğun ilgi gördükleri KASTEXPO organizasyonu için TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ‘den onay alarak resmi olarak ilk şehir fuarını 27-30 Aralık tarihlerinde Dünya Ticaret Merkezi (İstanbul) 10-11.hollerinde gerçekleştirecek.

2016 yılında 106 olan katılımcı firma sayısını 2017 yılında 300’e çıkarmayı başaran KASİAD bu fuarda Kastamonulu katılımcı ve girişimci işadamlarımızın Avrupa ve Ortadoğu ülkeleriyle iş birliği imkanını da sağlayacak.

KASİAD Genel Başkanı aynı zamanda İÇDAŞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Ayhan Aslan geçmiş ve gelecek faaliyetler adına kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

– Derneğiniz hakkında kısaca bilgi vererek, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Kaç işletme, ne kadar istihdam, eklenen yeni firmalar, üye sayısı gibi…

ASLAN: Temelleri 22 yıl önce atılan KASİAD, Türk ekonomisinde etkin yere sahip Kastamonu’lu işadamlarının birlik ve beraberliği ile memleketimizin kalkınması, ticari olarak genişleyebilmesi ve bölgeye hizmet alımlarını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.

Kastamonulu İşadamlarının ve gençlerimizin ülkemize artan ölçüde yararlı hale gelmelerini sağlamak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlar kurmak kaydıyla ortaklıklar oluşturup istihdam yaratmak öncelikli hedeflerimizdir.

Ülkemiz ve memleketimizin dinamiklerine katkı sağlamak adına KASİAD olarak; 600’e yakın firma ile iletişim ve ağımız bulunmakta olup, 14 ilde teşkilat yapısı, Genç Kasiad ve Girişimci Kadınlar kollarımız ile güçlenmeye ve faaliyet göstermeye devam ediyoruz.

Projeler üreterek, üretime ve planlamaya yönelik çalışmalar yapan, Kastamonu ilinde aromatik bitkilerin toplanması, üretilmesi, pazarlamasını ve orman sanayi, inşaat sanayi, ve gıda sanayi ürünlerini üreterek ihracatını sağlamak, Kastamonu tarihi evleri ve kültür varlıklarımızın restorasyonunu yaparak, bu alanda istihdamı artırmak ve turizm kalkınması için projeler geliştirmek isteyen, bölgemizin tanıtımı için görsel ve yazılı basın kurulmasına teşvik etmek, kurulu olanları ise desteklemek ve sürekli irtibatta olmak kaydıyla ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak isteyen tüm hemşerilerimizi gücünü birleştirmek ve projeleri uygulamaya geçirebilmek adına KASİAD çatısı altına beklemekteyiz.

Kastamonulu sanayiciler aslında buzdağının deniz altında kalan kalan kısmıdır. Biz bunu yapacağımız fuarlarla gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bize her sektörden talep geliyor; ilk sordukları soru siz neredesiniz merkeziniz nerede sizi nereden takip edebilirim gibi sorular soruyorlar. Bizde kendilerine yardımcı olmak açısından bu sorulara aynı içtenlikle cevaplar veriyoruz. Onlardaki birlik ve beraberliği gördükçe bizim şevkimiz daha da artıyor. Kastamonu sanayici böyle kendisine sıcak davranan bir yönetim anlayışı bulamadığı için hep içine kapanık yaşadı. Biz yönetime geldiğimizde Kastamonu markasını inceledik ve şunu gördük “İnsanlar değil Kastamonu markası, Kastamonu şehrinden olduğunu dahi söyleyemiyordu.” Bugün Allah’a Şükürler olsun bir yerde Kastamonuluyuz dediğimizde sözümüz dinleniyor. Biz bu birlik ve beraberliğimizi ne kadar genişletirsek Kastamonu o parlak günlerine geri dönecektir.

– 2016 yılı çalışmalarınızdan projelerinizden bahseder misiniz?

Sağduyulu ve rekabetçi bir iş çevresinin geliştirilmesi göz önünde tutularak; vatandaşlar ve iş adamlarının yararına pazarların daha da artırılması için adımlar atıyoruz. İş birliğinin basit bir düzeyden başlatılması, ileriye yönelik ortak bir amaç belirlememiz toplumumuzun menfaatine olacağı aşikardır.

Son zamanlarda derneğimizle birlikte açığa çıkan bütünleşmenin dinamik etkisi bizi ek bazı faaliyetlere yönlendirdi. Kastamonu iş dünyasının buluşacağı bir organizasyon ile enerjimizin ve güç birlikteliğimizin iş dünyasına örnek teşkil etmesini amaçlayarak, KASTEXPO fuarlarını yaptık.

10-13 Mart 2016 tarihinde 106 katılımcı firma ile KASTEXPO adıyla KASİAD bünyesinde Dünya Ticaret Merkezi’nde zirve konseptinde bir organizasyon gerçekleştirdik. Ekonomik güç birlikteliğinin yanı sıra Kastamonu sosyal, kültürel ve bölgesel gücünü ön plana çıkardığımız bu organizasyon Kastamonu’lu profesyonelleri buluşturan bir fuar konseptine dönüşmüştür.

KASTEXPO ile hem iş adamlarımızın birbiri arasındaki iletişimi ve alışverişi güçlendirmek hem de ortak projeler üretmemizi sağlamak adına önemli bir adım atmış olduk.

– 2017’ye dair KASİAD olarak planlanan yeni projeler var mı? Varsa bu projeler hakkında bilgi verir misiniz? Hedefleriniz neler?

ASLAN- Tabii ki; bir çok sosyal sorumluluk projelerinde de KASİAD ailesini görebileceğiniz gibi, periyodik olarak sanayicilerimiz ve yerel yönetimlerle de istişare halinde kalarak Kastamonu’yu hep birlikte iyi bir seviyeye taşımak üzere faaliyetlerinize devam ediyor olacağız.

KASTEXPO; TOBB onaylı ilk şehir fuarı olarak, 12 bin metrekare alanda 300´e yakın Kastamonulu firmanın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi´nin 9 ve 10. hollerinde 27-30 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleşecek. Fuara katılacak firmaların yıllık üretimden elde edilen ciroları ise 7 milyar doları aşıyor.

Fuarımızda; 30 sektör bazında katılımcı firma bulunacak. Katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin kendi sektörlerinde ki yurtdışı firmaları ile bağlantılarında bulunabilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İstanbul´da büyük güç olan Kastamonu fuarının KASTEXPO ile anılması önem taşıyor. 2016 yılında ilk kez zirve adıyla yaptığımız programa katılan ve böylesi bir başlangıca meşale yakan birbirinden değerli iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. 2017 yılında da başarının ve paylaşımın giderek artacağı, iş birliği ve dayanışmanın ön plana çıkacağı bir fuarda buluşmak en büyük temennimiz.

Bu etkinlik Ar-Ge, inovasyon, vizyon ve üretim şekillerindeki kalite farklılıklarının iş dünyamızı kendi alanında daha profesyonel yapmakla birlikte, kurumsal kimliğe sahip firma ve iş adamlarının diğer genç iş dünyasına örnek teşkil etmesi açısından kaçınılmaz bir fırsat olduğunun altını çizmek isteriz.

Fuara şimdiden üreticiler makine üretmeye başladılar. Kastamonu’nun gücünün sergileneceği bu fuar Kastamonu camiası için çok büyük öneme sahip çünkü Kastamonu’yu sadece Tarım ve Turizm şehri olarak biliyorlar ama katılımcıların sayesinde bizim ne kadar güçlü sanayici olduğumuzda ortaya çıkıyor. Kastamonu bizim için büyük öneme sahip çünkü atalarımız orada yetişmişler.

– Eklemek istedikleriniz…

ASLAN: Kastamonuluların ortak özelliği vatanına milletine daima sahip çıkmalarıdır. Tarihe bakacak olursak Fatih Sultan Mehmet’in annesi Kastamonu’ludur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alırken en büyük fedakarlığı Kastamonu da yaşayan Candaroğulları Beyliği gösterdiği için onlara Candaroğulları Beyliği ismini vermiştir.

Kastamonu insanına benzeyen Türkiye’mizde yaşayan insanlar çoktur bu birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için diğer sivil toplum örgütleriyle de çalışmalar yapmaktayız.

Her daim en büyük hedefimiz olan Türkiye’mizin ekonomisine önemli katkılar sağlayan Kastamonu’lu sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ve girişimcilerimizin ön plana çıkması, iş birliklerimizi arttırıp güç birliğimizi kuvvetlendirecektir. Amacımız “ Güçlü Türkiye ve Güçlü Toplumdur.”