İYİ PARTİ’den yaşamsal uyarı

  • İYİ Parti İl Başkanı Özcan Büyükşen, Kastamonu Belediye Meclisi’nde görüşülüp oy çokluğuyla kabul edilen “2020-20124 Stratejik Planı”na neden çekimser oy verdiklerini izah ettiği açıklamasında hava kirliliğinin halk sağlığı açısından endişe verici boyutlara geldiğine dikkat çekti; fabrikaların, hava akımını bloke eden yüksek binaların, tepelerdeki yetersiz ağaçlandırmanın halk sağlığı ve atmosferik olaylar açısından tehdit olduğunu gördüklerini belirtti ve şehirde artış gösteren kanser ve solunum yolu hastalıklarına işaret etti. 
  • Büyükşen, “İlerleyen zamanlarda yapılacak Meclis toplantılarında bu konuların araştırılması için bütçe ayrılmasını, bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun ‘bağımsız’ firmalara şehir merkezindeki hava kirliliğinin farklı noktalardan periyodik zamanlarda ölçtürmesini, sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasını ve akabinde çözümler üretilmesini Kastamonu halkı adına talep edeceğiz. Sonuçlar halk sağlığını tehdit eder seviyede çıktığında ise çözüm önerilerimizi ayrıca sunacağız” dedi.

 

 

İYİ Parti İl Başkanı Özcan Büyükşen, Kastamonu Belediye Meclisi’nde görüşülüp oy çokluğuyla kabul edilen “2020-20124 Stratejik Planı”na neden çekimser oy verdiklerini izah ettiği yazılı bir açıklamada bulunurken, çok önemli bir konuda, bununla ilişkilendirdiği hastalıklardaki artışada işaret ederek dikkat çektiği hava kirliliği konusunda yaşamsal bir uyarıda bulundu.

Büyükşen ayrıca, “stratejik plan”a çekimser oy kullanmalarına gerekçe olan şehiriçi ve otopark sorununa yaklaşımı, güçsüz ve dezavantajlı gruplara ayrılan yardım bütçesinin ve belirlenen kişi sayısının yetersizliğini, yeni bir huzurevi ihtiyacını, planda yer alan kurban kesim tesisinin bitiş süresinin uzunluğunu sıraladı.

Büyükşen’in açıklaması şöyle:

08 Ekim tarihinde  Kastamonu Belediye Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantıda 2020-2024 yılları arası Kastamonu Belediyesi stratejik planı tartışıldı ve oylamaya sunuldu.

İYİ Parti olarak Kastamonu Belediyesi’nin şehrimizin gelecek 5 yılında hayata geçireceği projeleri önemsiyor, yapılacak çalışmalardan Kastamonu halkının azami faydayı sağlamasını arzu ediyoruz. Mevcut Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve mecliste bulunan diğer parti meclisi üyeleri tarafından kabul edilen stratejik plana Partimizi belediye meclisinde temsil eden kardeşlerimiz Mehmet Tingiroğlu ve Gökhan Tekin tarafından neden “Çekimser” oy kullanıldığı bu açıklama ile kamuoyuna duyurulur.

1 Ekim tarihinde yapılan Meclis toplantısı sonrası elimize ulaşan stratejik plan kitabı,  parti komisyonumuzca titizlikle incelendi, olumlu birçok projenin yanında, Kastamonu’ muzda ivedilikle çözümlenmesi gereken bazı sorunların proje kapsamına alınmadığını gördük. Bu eksiklikler sebebiyle de çekimser oy kullandık.

Bahse konu sorunlar ve çözüm önerilerimiz:

1- Belediye Başkanlığının seçim vaatleri arasında bulunan ve kentsel alt yapıya ilişkin en önemli sorunumuz şehir içi trafik sıkışıklığı ve otopark yetersizliğine yönelik bir proje göremedik.Bu konudaki ihtiyacı karşılayabileceğini düşündüğümüz 2 otopark önerimiz olacak. Çarşamba Pazarı ve Eski Belediye binasının bulunduğu alanın yeniden projelendirilerek, hem çevre halkının daha iyi hizmet alacağı pazar alanı, hem otopark ihtiyacının karşılanması ve bu bölgeyi hareketlendirecek yeni bir projenin hayata geçirilmesi konuyla ilgili pek çok ihtiyacı karşılayacaktır.     2. önerimiz; projesi             Sn Süleyman Yücel’ in belediye başkanlığı döneminde hazırlanan ve o günkü siyasilerin engellemeleri neticesinde hayata geçirilemeyen Cumhuriyet Meydanı Parkı’ nın altına yapılacak olan otopark ve işyerleri projesinin tekrar değerlendirilmesi şehrimizin üzerindeki trafik yükünü azaltacaktır.

2-Son yıllarda ilimizde görülen kanser ve solunum yolu hastalıklarındaki artış hava kirliliğinin halkımızın sağlığı açısından endişe verici boyutlara ulaştığını göstermektedir. Sadece ağaç dikerek bu problemin ortadan kaldırılamayacağını düşünüyoruz. Bu konu ile ilgili önerilerimiz:Bu konudaki tespitlerimiz şu şekildedir;

–           Şehir içindeki hava sirkülasyonunu engelleyen yüksek katlı binalar,

–           Hava kirliliğinin ana sebepleri olarak gördüğümüz fabrikalar,

–           İl merkezi çevresindeki hakim tepelerdeki yetersiz ağaçlandırmanın halk sağlığı ve atmosferik olaylar açısından tehdit olduğunu görüyor ve rahatsız oluyoruz.

İlerleyen zamanlarda yapılacak Meclis Toplantılarında bu konuların araştırılması için bütçe ayrılmasını, bir komisyon kurulmasını, bu komisyonun BAĞIMSIZ firmalara şehir merkezindeki hava kirliliğinin farklı noktalardan periyodik zamanlarda ölçtürmesini, sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasını ve akabinde çözümler üretilmesini Kastamonu halkı adına talep edeceğiz. Sonuçlar halk sağlığını tehdit eder seviyede çıktığında ise çözüm önerilerimizi ayrıca sunacağız.

3-Yoksulluğu ortadan kaldıran, fırsat eşitliğini esas alarak birleştirici Sosyal Belediyeciliği sağlayan çalışmalardan olan “ Güçsüz ve Dezavantajlı” gruplara destek sağlamak için 2020 – 2024 yılları için ayrılan 7,735,000 TL’yi ve yardımın ulaşacağı yıllık 190 – 215 aile sayısını yeterli bulmuyoruz.

Mevcut yönetimden bu rakamları gözden geçirmesini, başka projeler için ayrılan çok daha fazla rakamların bir kısmının buraya ilave edilmesini, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasını Kastamonu halkı adına talep edeceğiz.

4-Önemli gördüğümüz ama planda yer almayan konulardan birisi de; TÜİK verilerine göre Türkiye’deki en yaşlı nüfusa sahip illerden birisi olan Kastamonu’da yeni bir Huzurevi projesi olmamasıdır. Bilindiği üzere ilimizde bir adet Huzurevi var ve yetersiz kalmaktadır. Kentimizin böyle bir projeye ihtiyacı vardır. Böyle bir çalışmanın hem istihdama hem de Sosyal Belediyeciliğe katkıda bulunacağına inanıyoruz ve yine Kastamonu Halkı adına talebimizi ileteceğiz.

Bir önceki madde de bahsettiğimiz 7.735.000 TL’lik bütçe aynı zamanda yaşlı ve engelli bakım hizmetlerini de kapsamaktadır. Yaşlı, muhtaç hemşerilerimizin hizmetleri için ayrılan bütçenin yeterli olmayacağını düşünüyoruz, artırılması için İYİ parti olarak çabalarımız devam edecektir.

5-Beş yıllık planda yer alan ve 2023 yılında bitirilmesi planlanan Kurban Kesim Tesisi projesini destekliyoruz ancak; projeye öncelik verilmesini, bitiş tarihinin 2020 olarak güncellenmesini ve bu tarihte bitirilmesini kamuoyu adına talep edeceğiz.

İYİ Parti olarak  Kastamonu halkının yararına olacak her konuda mevcut yönetimi destekliyoruz. Ancak; eksik gördüğümüz veya hiç bahsedilmeyen konularda şimdiye kadar olduğu gibi tespitler yapmayı, çözüm önerileri sunmayı Kastamonu Halkı adına bize verilen sorumluluğun gereği olduğuna inancımızı tüm Kastamonulu hemşerilerimizin bilmesini istiyoruz.